Skip to main content

Certyfikat językowy

Co to jest certyfikat językowy?

Certyfikat językowy to dokument poświadczający, że dana osoba posługuje się jakimś językiem obcym na konkretnym poziomie. Aby dostać taki certyfikat należy najpierw zdać egzamin językowy. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Podczas pisemnej części są sprawdzane umiejętności gramatyczne, leksykalne oraz ze słuchania i czytania ze zrozumieniem. Część ustna to rozmowa z egzaminującym lektorem na wylosowany przez zdającego temat.

Gdzie można dostać certyfikat językowy?

Każdy student, który chce podejść do obrony pracy dyplomowej, musi zdać egzamin językowy, za który dostaje certyfikat językowy. Taki egzamin jest poprzedzony lektoratami, czyli zajęciami z obcego języka, Student sam wybiera język, z którego chce zdawać egzamin. Można również zdobyć certyfikat językowy prywatnie, niezależnie od uczelni, przez zapisanie się do szkoły języków obcych. Osoby, które posiadają ważną legitymację studencką często mogą liczyć na zniżki przy opłacie za zajęcia i egzamin. By legitymacja była ważna, musi mieć naklejone naklejki z aktualnym hologramem.

Jakie korzyści płyną z posiadania certyfikatu językowego?

Posiadanie certyfikatu językowego jest mile widziane przez pracodawców oraz daje inne możliwości. Studenci, którzy chcą wyjechać na wymianę zagraniczną w ramach studiów lub praktyk, muszą mieć taki certyfikat. Bez niego mogą być nie dopuszczeni do procesu rekrutacyjnego. Posiadanie takiego certyfikatu umożliwia również studia w innym, niż polski, języku.

Hologram na ELS 31-10-18 – kup do kolekcji!