Skip to main content

Egzamin poprawkowy

Czym jest egzamin poprawkowy?

Egzamin poprawkowy, zdrobniale poprawka, to drugi termin egzaminu dla wszystkich studentów, którym nie udało się zaliczyć przedmiotu w pierwszym terminie. Przyczyny egzaminu poprawkowego nie są dla uczelni istotne. Student mógł się nie przygotować, zapomnieć o egzaminie lub zachorować. Uczelnia na takie przypadki daje drugą szansę.

Kiedy można podejść do egzaminu poprawkowego?

Egzaminy poprawkowe zawsze odbywają się po sesji egzaminacyjnej, w trakcie poprawkowej sesji. Taka poprawka może być w marcu – po sesji zimowej, oraz we wrześniu – po sesji letniej. Każdy, kto nie zdał egzaminu lub się na niego nie stawił ma prawo przyjść na egzamin poprawkowy. Najczęściej można zdawać u tych samych egzaminatorów. Egzaminy poprawkowe nie różnią się niczym od egzaminów w pierwszych terminach. Student może się do nich lepiej przygotować, ponieważ po doświadczeniu pierwszego egzaminu, wie czego się spodziewać.

Jaki wpływ na legitymację studencką ma egzamin poprawkowy?

Egzamin poprawkowy nie wpływa na ważność legitymacji studenckiej. Poprawki odbywają się w marcu oraz we wrześniu, czyli w miesiącach, na które obowiązują naklejki ELS. Podczas sesji poprawkowej studentom przysługują wszystkie zniżki i ulgi. Informacja o tym, że student jest w trakcie sesji poprawkowej widnieje tylko w systemie uczelni, inne instytucje nie mają dostępu do takich informacji. Studenci, którzy zaliczą wszystkie egzaminy poprawkowe mogą zająć się dla przyjemności kolekcjonowaniem hologramów ELS.

Hologramy kolekcjonerskie – sprawdź nowy hologram i uzupełnij kolekcję!