Skip to main content

Studia doktoranckie

Czym są studia doktoranckie?

Studia doktoranckie są nazywane również studiami III stopnia. Studia kształcą w określonym kierunku naukowym, ale przede wszystkim przygotowują studenta do samodzielnej działalności naukowej. Studia doktoranckie trwają od 2 do 4 lat. Mogą być przedłużone, jeśli wymagają tego prowadzone badania. Studia III stopnia mogą odbywać się w trybie dziennym lub zaocznym, jednak zdecydowanie więcej osób wybiera studia dzienne. Osoby, które są na studiach doktoranckich bardzo często prowadzą już zajęcia na uczelniach wyższych.

Kto może dostać się na studia doktoranckie?

Każdy, kto ukończył studia magisterskie może starać się dostać na studia III stopnia. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego liczy się ocena z pracy magisterskiej oraz wcześniejsza działalność naukowa. Dlatego też, osoby, które marzą o studiach doktoranckich powinny na studiach licencjackich lub magisterskich zacząć publikować swoje teksty naukowe. Ukończenie studiów doktoranckich nie równa się z nadaniem tytułu doktora nauk. Studia jedynie otwierają drogę do przygotowania rozprawy doktorskiej.

Czy studia doktoranckie zapewniają legitymację ELS?

Studia doktoranckie, tak samo jak licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie, zapewniają studentowi zbierania naklejek z hologramem ELS. Jeśli student wybrał na studia III stopnia inną uczelnię niż podczas poprzednich studiów, dostanie również nową legitymację. Osoby po ukończeniu studiów doktoranckich mogą zbierać nalepki z hologramem ELS jedynie w celach kolekcjonerskich, jednak jest to idealny sposób na zatrzymanie w pamięci okresu studiowania. 

Hologramy do legitymacji 31-10-18 – kup teraz nowy okaz do kolekcji!