Skip to main content

Ulgi studenckie PKP z legitymacją i aktualnym hologramem ELS

By otrzymać zniżki studenckie potrzebny jest ważny hologram studencki na legitymacji

Hologram studencki els na legitymacji jest niezbędny do zniżki studenckiej.