Skip to main content

Absolwent

Kim jest absolwent?

Absolwent to student, który właśnie ukończył studia wyższe. Jednak by móc się tak nazywać, absolwent musi posiadać dyplom ukończenia studiów oraz obronienia pracy dyplomowej.

Jakie prawa przysługują absolwentowi?

Absolwent studiów wyższych może kontynuować swoją edukację na studiach podyplomowych lub doktoranckich. Może również rozpocząć pracę zawodową. Niektórzy pracodawcy wymagają od swoich pracowników statusu absolwenta. Absolwenci mają jeszcze inną możliwość do wyboru, mogą przedłużyć swoje życie studenckie przez wyjazd za granicę w ramach praktyk absolwenckich, które są organizowane przez program Erasmus+. Takie praktyki lub staże są organizowane przez uczelnię, dlatego chętni powinni zainteresować się tym jeszcze podczas studiów. Gdy student staje się absolwentem traci niestety wszystkie ulgi oraz zniżki, które wynikały z posiadania legitymacji.

Co się dzieje z legitymacją studencką, gdy student zamienia się w absolwenta?

Legitymacja studencka potwierdza aktywny status studenta, a absolwent już takim studentem nie jest. Po obronie pracy dyplomowej, jeśli osoba nie kontynuować studiów, musi oddać swoją legitymację. To oznacza, że nie musi już co semestr zbierać naklejek z hologramem ELS. Może to robić jedynie w celach kolekcjonerskich. Jest to idealny sposób na upamiętnienie swoich czasów studenckich oraz rozpoczęcie swojej kolekcji filatelistycznej. Wielu absolwentów właśnie tak wraca do czasów, gdy byli studentami.

Zobacz także: Naklejki na legitymację studencką