Skip to main content

Białystok: Politechnika Białostocka

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

Politechnika Białostocka naklejki na legitymację ELS sprzedaż kolekcjonerska

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA – BIAŁYSTOK

Politechnika Białostocka to największa uczelnia o profilu technicznym na obszarze północno-wschodniej Polski, która swoją działalność rozpoczęła w 1949 roku. Obecnie na uczelni studiuje około 8,5 tysiąca studentów. Strukturę Politechniki Białostockiej stanowi 7 wydziałów: Wydział Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Elektryczny, Informatyki, Inżynierii Zarządzania, Mechaniczny i Zamiejscowy Wydział Leśny.

OFERTA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

Kształcenie na Politechnice Białostockiej realizowane jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach doktoranckich oraz podyplomowych. Prowadzone są też różne kursy i szkolenia dodatkowe. Politechnika bierze udział w programach wymiany studenckiej: Erasmus+, MOSTECH oraz Mobilność Studentów i Pracowników.  Uczelnia zawarła też szereg bilateralnych umów międzynarodowych z uczelniami z krajów takich jak: Chiny, Brazyli czy Japonia. Politechnika Białostocka to też bogato wyposażone zaplecze naukowe i dydaktyczno-laboratoryjne. Przy uczelni funkcjonuje m.in. Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej, Studium Języków Obcych oraz Naukowe Centrum Badawczo-Rozwojowe.

REKRUTACJA NA POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ

Rekrutacja na studia na Politechnikę Białostocką szczegółowo została opisana na stronie internetowej uczelni. Znaleźć tam można harmonogram rekrutacji, listę oferowanych kierunków, zasady kwalifikacji na studia oraz inne informacje niezbędne dla kandydatów na studia. Rejestracja odbywa się przez internet – w systemie IRK – Internetowej Rejestracji Kandydatów. POstępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości.

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA – LEGITYMACJA STUDENCKA

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to dokument, który weryfikuje tożsamość studenta i potwierdza jego status. Legitymacja wydawana jest po złożeniu odpowiedniego wniosku i uiszczeniu opłaty. Elektroniczna Legitymacja Studencka uprawnia studentów do korzystania z ustawowych ulg i promocji. Jest ważna przez semestr akademicki. Po upływie tego czasu należy dokonać prolongaty ELS.

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA – OFERTA DYDAKTYCZNA I HOLOGRAMY NA LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ PB BIAŁYSTOK

Politechnika Białostocka to największa techniczna uczelnia wyższa w północno-wschodniej części Polski. Posiadająca ponad 70-letnią tradycję uczelnia znajduje się w stolicy województwa podlaskiego. Politechnika oferuje studia w systemie trójstopniowym. Kandydaci mogą wybrać edukację na studiach pierwszego stopnia (3 letnie studia licencjackie lub 3,5-letnie studia inżynierskie), drugiego stopnia (1,5 lub 2-letnie studia magisterskie) oraz studia doktoranckie. Ponadto posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych. Dodatkowo prowadzone są różnego rodzaju kursy i szkolenia.

Absolwenci szkół średnich, którzy chcą ubiegać się o legitymację studencką z ważnym hologramem els Politechniki Białostockiej, mają możliwość wyboru rozpoczęcia nauki na jednym z sześciu wydziałów: Architektury, Budownictwa i Nauk o Środowisku, Elektrycznym, Informatyki, Mechaniczny  i Inżynierii Zarządzania. Uczelnia posiada również bogato wyposażone zaplecze naukowe i dydaktyczno-laboratoryjne. Funkcjonują przy niej m.in. Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej, Studium Języków Obcych oraz Naukowe Centrum Badawczo – Rozwojowe.

Białostocka Polibuda bierze czynny udział również w programach wymiany studenckiej. Wśród nich możemy wymienić: Erasmus+, MOSTECH oraz Mobilność Studentów i Pracowników. Korzystać z niej mogą wyróżniający się studenci, a także wykładowcy PB. Ponadto Politechnika współpracuje również z uczelniami z Brazylii, Japonii, czy Chin.

JAK WEJŚĆ W POSIADANIE LEGITYMACJI Z WAŻNYM HOLOGRAMEM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ? ZASADY REKRUTACJI NA PB BIAŁYSTOK

Uzyskanie legitymacji studenckiej Politechniki Białostockiej z ważnym hologramem nie należy do zbyt prostych. Rozpoczęciem nauki w białostockiej uczelni technicznej zainteresowanych jest wielu młodych osób szczególnie z północno-wschodniej części Polski, a także z innych zakątków naszego kraju. O dużym zainteresowaniu może świadczyć fakt, że obecnie na PB kształci się blisko 7,5 tysiąca studentów, znaczna część osób biorących udział w rekrutacji zakończyło ją niepowodzeniem. Co zrobić żeby stać się częścią białostockiej Polibudy? Już dzisiaj musisz podjąć decyzję o przygotowaniach się do egzaminu maturalnego. Bardzo dobrze rozpatrywane są wyniki z przedmiotów ścisłych, ale nie tylko. Warto wspomnieć, że na niektórych kierunkach przeprowadzane są egzaminy wstępne, np. egzamin z rysunku na Wydziale Architektury, do których również warto się przygotować.

Osoby, które chciały stać się częścią społeczności Politechniki Białostockiej, ale z różnych przyczyn im się to nie udało, mogą już dzisiaj wzbogacić się o kolekcjonerski hologram na legitymację studencką els białostockiej uczelni. Zakup tego unikatowego przedmiotu, może okazać się miłą pamiątką dla sympatyków największej uczelni technicznej w północno-wschodnie części kraju.

USZKODZIŁEŚ HOLOGRAM ODKLEJAJĄC GO Z BYŁEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ PB? NIE MARTW SIĘ! ZAMÓW ARCHIWALNĄ NAKLEJKĘ ELS POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ, CZYLI HOLOGRAM KOLEKCJONERSKI POLITECHNIKA BIAŁYSTOK

Wielu absolwentów szkół wyższych chcąc rozpocząć swoją przygodę z filatelistyką postanawia przenieść hologramy ze swoich legitymacji na karty klaserów. Niestety nie udaje się im ta sztuka, ponieważ naklejki ulegają zniszczeniu. Dzieje się tak dlatego, że owe elementy przeznaczone są do jednorazowego użytku (przyklejenia), w związku z czym próba odklejenia kończy się uszkodzeniem. Jednak jeżeli uszkodziłeś swój hologram nie musisz się martwić. W ofercie naszego sklepu znajdują się archiwalne egzemplarze z Politechniki Białostockiej. Wystarczy wejść na stronę internetową, znaleźć interesujący Cię produkt i zamówić. Po wybraniu sposobu dostawy i opłaceniu zamówienia zostanie już tylko czekać na paczkę z nowym znaczkiem. Dodatkowo sprawdź ofertę na najnowsze hologramy kolekcjonerskie na legitymację studencką els białostockiej uczelni. Zamawiając kilka naklejek zapłacisz tylko za jedną przesyłkę, a Twój klaser wzbogaci się o więcej niż jeden unikatowy okaz.