Skip to main content

Bilet ulgowy

Komu przysługuje bilet ulgowy?

O tym komu przysługuje bilet ulgowy decyduje zazwyczaj indywidualnie rada miasta lub rada gminy. Na terenie całego kraju ustawowo 50% ceny biletu płacą następujące grupy osób: studenci (bez względu na wiek), kombatanci, ofiary represji wojennych i okresu powojennego, a także słuchacze kolegiów nauczycielskich. Dodatkowo władze samorządowe często wyznaczają obniżkę biletów o połowę dla dzieci od 4 do lat (dzieci do lat 4 jeżdżą całkowicie bezpłatnie), dzieciom i młodzieży szkół podstawowych i szkół średnich, uczniom szkół zagranicznych, doktorantom, bezrobotnym, rencistom i emerytom. Ważne jest, aby osoba, która ma wykupiony bilet o obniżonej cenie miał zawsze przy sobie dokument potwierdzający tożsamość i powód zniżki.

Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską

Istnieje grupa osób, która komunikacją miejską może poruszać się bez biletu, to znaczy przejazd jest dla niego darmowy. Są to między innymi: posłowie i senatorowie RP, inwalidzi wojenni, ale tylko posiadający I grupę inwalidzką, a także uczniowie ze szkół specjalnych oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych. Podobnie jak w przypadku biletów ulgowych samorządy wprowadzają dodatkowe zniżki według uznania. Zazwyczaj całkowicie zwolnieni z opłat są: dzieci do lat 4, niepełnosprawne dzieci w drodze do szkoły i z powrotem, niewidomi, osoby, które ukończyły 70 rok życia, policjanci oraz straż miejska (podczas wykonywania czynności służbowych).

Bilet ulgowy na legitymacji studenckiej

Wśród studentów posiadających elektroniczną legitymację studencką popularne jest, aby bilet komunikacji miejski był w jednym dokumencie z kartą ELS. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Studenci wielu polskich uczelni, podobnie jak UKSW w Warszawie oferują ekskluzywnie rozwiązanie dla wygodnego przechowywania dokumentów. W takich przypadkach legitymacja ELS, bilet ulgowy miejski oraz karta bankowa znajdują się na jednym dokumencie, pozornie wyglądającym tylko jako zwykła legitymacja. Warto pamiętać o tym, że aby legitymacja oraz bilet były ważne na odwrocie musi być aktualny hologram ELS z datą 31-10-2018. Nalepka studencka jest potwierdzeniem statusu studenta.

Kup nowy hologram kolekcjonerski – naklejki na legitymację studencką