Skip to main content

Doktorant

Kim jest doktorant?

Doktorant to również student, ale studiów trzeciego stopnia. Na studia trzeciego stopnia może dostać się tylko po ukończonych studiach pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych. Studia doktoranckie trwają dwa lata, lecz pisanie rozprawy doktorskiej, czyli przewód doktorski, trwa kolejne dwa. Po tym należy obronić swoją pracę, by uzyskać tytuł doktora nauk. Obrona pracy doktorskiej to zwykle duże wydarzenie dla całego wydziału.

Kto może być doktorantem?

Aby dostać się na studia doktoranckie należy dobrze napisać pracę magisterską oraz mieć na swoim koncie jakieś publikacje naukowe. Ilość miejsc na studia doktoranckie jest ograniczona, dlatego też uczelnie mogą prowadzić bardzo wymagającą rekrutację. Studia doktoranckie to nie tylko zajęcia oraz pisanie pracy, lecz także prowadzenie zajęć dla studentów studiów licencjackich i magisterskich.

Jakie przywileje przysługują doktorantom z posiadania legitymacji doktoranckiej?

Doktoranci również posiadają legitymację, lecz nie studencką a doktorancką. Dzięki niej mogą korzystać z różnych zniżek w komunikacji miejskiej czy kawiarniach. Muszą jednak pamiętać, by tak jak na poprzednich studiach, zbierać naklejki z hologramami ELS. Bez nich ich legitymacja nie potwierdza statusu doktoranta. Po uzyskaniu tytułu doktora nauk, można zająć się kolekcją naklejek z hologramami ELS, by powspominać okres wytężonej pracy naukowej oraz studenckiego życia.

Kup hologram 31.03.23  do kolekcji!

Czym zajmuje się doktorant?

Doktoranci zajmują się przygotowaniem rozprawy doktorskiej w określonym terminie. Do obowiązków doktoranta należą również praktyki zawodowe w postaci prowadzenia  zajęć dydaktycznych do 60 godzin rocznie.

Studia doktoranckie trwają 4 lata. Doktoranci zobowiązani są do kształcenia i przeprowadzania badań naukowych z konkretnej dziedziny i złożenia pracy doktorskiej w terminie, który określa indywidualny program badawczy. Doktoranci są zobowiązani do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Doktoranci mają również wiele przywilejów jak: możliwość korzystania z ustawowych zniżek na bilety w transporcie publicznym, możliwość zamieszkania w domu studenckim ze współmałżonkiem i dziećmi, ubiegać się o kredyt studencki, a także podjąć pracę bez ryzyka utraty stypendium.