Skip to main content

Dziekanka

Czym jest dziekanka?

Jest to rodzaj długotrwałego zwolnienia, przerwy w nauce z wyboru studenta. O urlopie dziekańskim decyduje dziekan, tj. nie musi on wyrazić zgody na podanie o takie zwolnienie. “Dziekanka” obowiązuje na semestr lub dwa, w zależności od wskazania okresu przez osobę, ubiegającą się o urlop.

W jakich sytuacjach przyznawany jest urlop dziekański?

Sytuacje są wielorakie i nie muszą być to koniecznie trudne momenty w życiu studenta. Jednak często dziekanki przyznawane są z ważnych powodów np. ciąża, trudna sytuacja rodzinna, bądź załamanie psychiczne studenta. Czasem jednak młoda osoba marzy o roku podróżowania, czy po prostu odpoczynku i również za zgodą dziekana i taki powód może być powodem wydania zgody na tzw. dziekankę.

Czy warto wziąć dziekankę?

Nawet jeśli nie masz tak poważnych powodów, jak ciąża, czy trudna sytuacja rodzinna warto z góry nie odrzucać pomysłu wolnego roku. Urlop dziekański może być niepowtarzalnym momentem w życiu studenta- czasem podróży, nabierania doświadczenia, a także nowych inspiracji na przyszłość!

Sprawdź, czym jest elektroniczna legitymacja prawdziwego studenta i załóż album z naklejkami ELS już dziś!