Skip to main content

Egzamin komisyjny

Co to jest egzamin komisyjny?

Egzamin komisyjny to nadzwyczajna forma przeprowadzenia egzaminu, która wymaga zgody dziekana wydziału. Student może złożyć wniosek o egzamin komisyjny, gdy uzna, że jego egzamin był przeprowadzony nieprawidłowo lub niesprawiedliwe. Egzamin odbywa się w formie ustnej. Egzamin komisyjny nie jest dla studentów trzecim terminem egzaminu i nie powinien być tak traktowany. Jeśli student nie zdał egzaminu w sesji właściwej oraz poprawkowej, ale wszystkie egzaminy odbyły się prawidłowo, nie może ubiegać się o egzamin komisyjny. Egzamin komisyjny jest egzaminem bezpłatnym.

Co trzeba zrobić, by dostać zgodę na egzamin komisyjny?

By dostać zgodę od dziekana na egzamin komisyjny należy napisać podanie, w którym poda się konkretne argumenty wskazujące na to, że poprzednie egzaminy było przeprowadzone nieprawidłowo. Tylko podanie konkretnych argumentów może skłonić dziekana do wyrażenia zgody. Egzamin komisyjny przysługuje również studentom, którzy zdali wcześniej dany egzamin, ale nie zgadzają się ze swoja oceną, mogą uznać, że zostali ocenieni według innych kryteriów niż reszta studentów.

Czy legitymacja studencka jest wymagana podczas egzaminu komisyjnego?

Egzamin komisyjny to nadzwyczajna forma egzaminu, jednak cały czas jest to egzamin. Dlatego też, tak jak podczas innych egzaminów, jest na nim wymagana legitymacja studencka. Egzaminator spisuje z niej dane studenta oraz sprawdza, czy legitymacja jest ważna. Dlatego należy pamiętać o przyklejaniu na nią naklejek ELS. Po pomyślnym zdaniu egzaminu komisyjnego student może zająć się kolekcjonowaniem innych hologramów ELS.

Naklejka na legitymację 31-10-2018 – kup teraz do kolekcji!