Skip to main content

Karta obiegowa

Karta obiegowa – co to jest?

Karta obiegowa, potocznie nazywana obiegówką, to formularz, na którym należy zebrać podpisy potwierdzające to, że student może rozstać się z uczelnią. Na karcie powinny znaleźć się podpisy z bibliotek, jako dowód na to, że zostały oddane wszystkie książki. Jeśli student został warunkowo przepuszczony na kolejny rok, również musi dostać podpis potwierdzający opłatę warunku. Różne uczelnie mają różne wymagania, dlatego też na karcie obiegowej mogą pojawić się różne podpisy. Na każdej karcie obiegowej musi znajdować się podpis potwierdzający oddanie legitymacji studenckiej.

Czy każdy student musi oddać kartę obiegową?

Każdy student musi rozliczyć się z uczelnią, jeśli chce skończyć studia. Nie stanie się to, jeśli nie odda karty obiegowej z wymaganymi podpisami. Dlatego to studentowi powinno zależeć, by mieć wszystko uregulowane. Żaden student nie dostanie swojego dyplomu ukończenia studiów, jeśli nie zbierze wymaganych podpisów na karcie obiegowej.

Czy pod koniec studiów trzeba oddać legitymację studencką?

Każdy student, który chce skończyć studia musi przedstawić w dziekanacie lub sekcji toku studiów swoją kartę obiegową. Na karcie musi być również podpis potwierdzający oddanie legitymacji studenckiej. Z momentem oddania karty obiegowej oraz legitymacji studenckiej, student traci przywileje związane ze swoim statusem. Oznacza to, że nie przysługują mu już zniżki i ulgi. By znów ujrzeć naklejki ELS może zacząć zbierać je jedynie kolekcjonersko.