Skip to main content

Obrona pracy licencjackiej

Czym jest obrona pracy licencjackiej?

Każdy student, który zdecydował się na studia pierwszego stopnia, czyli licencjackie, jeśli chce je ukończyć z dyplomem, musi obronić swoją pracę licencjacką. Praca jest pisana w ramach seminarium oraz pod okiem promotora. Seminarium zazwyczaj trwa dwa semestry i zaczyna się na trzecim roku studiów. Jednak studenci już na drugim roku muszą zastanowić się o czym chcą pisać oraz kogo wybrać na promotora.

Jak wygląda obrona pracy licencjackiej?

Obrona pracy licencjackiej to nic innego jak egzamin. Głównym celem egzaminu jest obronienie swojej pracy, czyli udowodnienie egzaminującym, że tezy postawione w pracy są słuszne oraz, że cały proces badawczy został przeprowadzony prawidłowo. Student powinien również udowodnić, że jego praca odkrywa coś w danej dziedzinie lub jest kontynuacją wcześniejszych odkryć. Oprócz pytań dotyczących pracy, egzaminujący pytają również o tematy, które były poruszane na seminarium. Dlatego też, student powinien skupić się nie tylko na swojej pracy, lecz także na tym, o czym się mówi na zajęciach.

Co się dzieje z legitymacją studencką po obronie pracy licencjackiej?

Legitymacja studencka traci swoją ważność wraz z obroną pracy licencjackiej. Jednak daty na hologramach zawsze są takie same, ponieważ są dawane co semestr. Więc jeśli student obronił się w lipcu, to ma jeszcze ważną legitymację do 31 października, bez względu na to, czy kontynuuje studia, czy nie. Po tym czasie naklejki z hologramem ELS może zbierać jedynie w ramach hobby.

Hologram ELS 31-10-2018 już dostępny – sprawdź cennik!