Skip to main content

PJWSTK – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

PJWSTK Warszawa – co to?

PJWSTK jest to skrót od dawnej nazwy uczelni – Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. Obecnie uczelnia nosi nazwę Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Akademia ma typ uczelni niepublicznej. Powstała w 1994 roku przez Fundację Rozwoju Technik Komputerowych w porozumieniu z rządem Polski i rządem Japonii. Uczelnia jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Wydział Informatyki w Warszawie dzieli się na 12 katedr, m.in. Katedrę Baz Danych, Katedrę Inteligentnych Systemów Robotyki czy Katedrę Systemów Inteligentnych. Wydział w Warszawie ma również Studium Języków Obcych. Pozostałe wydziały to: Wydział Zamiejscowy Informatyki w Bytomiu, Wydział Zamiejscowy Informatyki w Gdańsku, Wydział Zamiejscowy Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku, Wydział Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku, Wydział Sztuki Nowych Mediów, Wydział Zarządzania Informacją, Wydział Architektury Wnętrz, Wydział Kultury Japonii, a także Akademickie Liceum Ogólnokształcące i Niepubliczne Liceum Plastyczne. Rektorem jest dr hab. Jerzy Nowacki prof. PJATK.

Hologram ELS na legitymację studencką PJATK

Każda uczelnia publiczna, prywatna, a także niepubliczna wydają studentom elektroniczne legitymacje studenta, które potwierdzają status studenta. Dokument ma formę plastikowej, zielonej karty. Na odwrocie legitymacji jest miejsce na hologramy ELS – są to malutkie naklejki semestralne, wykonane techniką 3D. Nalepki na legitymacje studenckie mają specjalne wymagania określone przez ministerstwo. Każdy hologram na legitymację studencką ELS ma laserowo wyrytą datę ważności. Obecnie najnowsza naklejka opatrzona jest datą 31-10-2018. Hologram można kupić w sklepach internetowych dla kolekcjonerów.

Hologram kolekcjonerski do legitymacji studenckiej – kup nalepkę do kolekcji!