Skip to main content

Przedłużanie ważności ELS

Jak poznać czy legitymacja studencka jest ważna?

Hologramy na legitymację ELS, które otrzymują studenci na początku każdego semestru potwierdzają ważność legitymacji i tym samym umożliwiają korzystanie ze zniżek w instytucjach publicznych i prywatnych firmach. Na naklejce widnieje data zwykle zapisana w formacie dzień-miesiąc-rok. Przykładowo data na hologramie 31.03.2021 oznacza, że legitymacja studencka jest ważna do końca marca 2021 roku.

Hologramy ELS wyróżniają się holograficzną powierzchnią, znakiem orła widocznym jedynie pod odpowiednim kątem, laserowo wycinaną datą ważności oraz 8 cyfrowym numerem seryjnym zawierającym kod uczelni oraz numer naklejki. Oryginalne naklejki o wymiarach 9mm x 10 mm posiadają również specjalne zabezpieczenie w postaci plastra miodu, które uniemożliwia odklejenie i ponowne naklejenie hologramu. Zabezpieczenia i charakterystyczne elementy zabezpieczają przed  podrobieniem  naklejki ELS i bezprawnym wykorzystaniem np. do uzyskania zniżek studenckich. Aktualne hologramy ELS są potwierdzeniem statusu studenta, ważności legitymacji i tym samym pozwalają korzystać z atrakcyjnych zniżek w transporcie publicznym, instytucjach kulturalnych, punktach handlowych i usługowych.

Czy można podbić legitymację studencką?

Ograniczenia funkcjonowania uczelni wyższych zostały zniesione z dniem 15.08.2021 roku, dlatego studenci, którzy nie mieli możliwości podbić legitymacji mogą sią nią posługiwać do 14 października 2021. Warto wiedzieć, że wraz z nowym rokiem akademickim planowane jest przywrócenie stacjonarnego kształcenia, co zresztą obecnie widzimy ma miejsce.

Od semestru 2021/2022 przywrócono możliwość stacjonarnej nauki na uczelniach wyższych, co oznacza że studenci są zobowiązani do podbicia legitymacji studenckiej. Podbicie legitymacji jest wyrażeniem potocznym, ponieważ w praktyce studenci nie otrzymują pieczątek potwierdzających status studenta i przedłużenia ważności legitymacji. Studenci, którzy chcą korzystać z przysługujących zniżek w transporcie muszą zgłosić się do dziekanatu po aktualną naklejkę ELS. Hologramy na legitymację studencką zastępują pieczątkę, która przedłuża ważność dokumentu i tym samym umożliwia korzystanie z przysługujących zniżek studenckich. Naklejka na legitymację studencką posiada zabezpieczenie w postaci plastra miodu oraz laserowo wycinaną datę ważności, dzięki czemu bardzo trudno ją podrobić. Unikatowe hologramy na legitymację ELS wyróżniają się oryginalnym wyglądem, dlatego coraz więcej osób decyduje się na zakup naklejki w celach kolekcjonerskich.

Legitymacje studenckie – jak długo są ważne?

Legitymacje studenckie, a także doktoranckie pozostawały ważne przez 2 miesiące od czasu ograniczenia funkcjonowania uczelni, ze względu na obowiązujące zasady epidemiczne. Studenci korzystający ze zniżek muszą posiadać legitymację podbitą na aktualny semestr 2021/2022, aby móc z nich korzystać na dotychczasowych zasadach.

Zmiana organizacji funkcjonowania uczelni ze względu na obostrzenia związane z pandemią Covid 19 wprowadziły spore zamieszanie nie tylko podczas zajęć, ale również przy przedłużaniu ważnej legitymacji studenckiej. Zniesienie obostrzeń epidemicznych wpłynęło na konieczność posługiwania się aktualną legitymacją ELS. Uprawnienia do zniżek w transporcie publicznym, instytucjach kulturalnych czy punktach usługowych wymagają okazania ważnego dokumentu potwierdzającego status studenta i uprawnienia do korzystania z ulg. Od semestru 2021/2022 muszą posiadać ważny hologram ELS z laserowo ciętą datą ważności, przedłużającą ważność legitymacji studenckiej.

Czy legitymację studencką 2023 należy podbijać?

Podstemplowanie legitymacji studenckiej przedłuża jej ważność, dlatego należy ją podbić do końca marca 2022. Informacje o godzinach, w których można się zgłosić w celu przedłużenia ważności legitymacji dla studentów dostępne są na stronach internetowych uczelni wyższych.

Podstemplowanie legitymacji studenckiej aktualnie nie ma nic wspólnego z pieczątkami, które do niedawna otrzymywali studenci w dziekanatach. Aktualnie ważność legitymacji przedłużają specjalne hologramy ELS. Naklejki na legitymację studencką potwierdzają ważność dokumentu, status studenta i tym samym umożliwiają korzystanie z ustawowych zniżek na bilety PKP i komunikacji miejskiej, instytucjach kulturalnych, hotelach, restauracjach, pubach, punktach usługowych i handlowych. Aktualne kolekcjonerskie hologramy ELS dostępne są także na naszej stronie. Naklejki na legitymację studencką nie różnią się wyglądem i poziomem zabezpieczeń od wydawanych w dziekanatach uczelni wyższych, ale mogą służyć jedynie do celów kolekcjonerskich. Zobacz naszą ofertę naklejek na legitymację ELS z serii 31-10-2022 i 31-10-2023 i powiększ już dziś swoją kolekcję o najnowsze hologramy na legitymację studencką.

Czym jest ELS?

ELS jest to skrót od nazwy Elektroniczna Legitymacja Studencka. Legitymacja ta jest potwierdzeniem statusu studenta. Uprawniona ona do korzystania ze zniżek studenckich. Na wielu uczelniach legitymacja poprzez swoje wydanie w formie elektronicznej może służyć jeszcze jako karta biblioteka, karta płaczliwa w banku sponsporujacym uczelnię bądź może być biletem elektronicznym na przejazd komunikacją miejską.

Jak przedłużyć ważność legitymacji?

Studenci otrzymują legitymację wraz z dniem rozpoczęcia roku akademickiego. Legitymacja, którą odbiera się w dziekanacie opatrzona jest trójwymiarowym hologramem z laserową datą, zabezpieczeniami określonymi przez ministerstwo oraz najbardziej znanym tzw. “Plastrem miodu”. Naklejka jest ważna przez jeden semestr akademicki czyli około pół roku kalendarzowego. Jeśli student zaliczy pozytywnie egzaminy w czasie sesji może zanieść legitymację do dziekanatu w celu uzupełnienia naklejki ELS. Takim sposobem przedłuża się ważność elektronicznej legitymacji studenckiej.

Nielegalnie sposoby przedłużania legitymacji

Studenci są w stanie wiele zrobić, aby nie rozstawać się ze swoją kartą ELS, która dawała im wiele profitów. Niezaliczony semestr bądź ukończenie studiów uniemożliwia zdobycia nalepki ELS w dziekanacie. Przez różne strony internetowe można zakupić autentyczny hologram opatrzony aktualną datą. Jednak przyklejenie go na legitymację jest nielegalne. Takie nalepki rozprowadzane są tylko w celach kolekcjonerskich i mogą być wklejania do specjalnych klaserów.

W jaki sposób można przedłużyć ważność legitymacji studenckiej?

Ważność legitymacji studenckiej przedłuża pozytywnie zaliczona sesja egzaminacyjna. Po zakończeniu egzaminów student może otrzymać naklejkę ELS potwierdzającą ważność legitymacji studenckiej w dziekanacie uczelni.

Potoczne wyrażenie podbicia legitymacji studenckiej związane jest z okresem, kiedy studenci otrzymywali pieczątki w dziekanacie uczelni, przedłużające ważność dokumentu. Obecnie status studenta i prawo do ustawowych zniżek zapewnia hologram na legitymacje ELS. Studenci, którzy uzyskali pozytywny wynik sesji egzaminacyjnej otrzymują naklejkę na legitymację studencką, która przedłuża ważność dokumentu. Warto wiedzieć, że hologramy ELS można również kupić, ale wyłącznie do celów kolekcjonerskich. Sprawdź najnowsze naklejki na legitymację studencką 31-10-2022 dostępne w naszej ofercie.

Jak można przedłużyć ważność legitymacji studenckiej?

System USOS przedłuża ważność legitymacji studenckiej z semestru zimowego na letni. Ważność legitymacji potwierdza status studenta i umożliwia korzystanie z ustawowych zniżek. Z takiej formy przedłużenia ważności legitymacji mogą skorzystać studenci posługujący się mLegitymacją.

Ważność legitymacji studenckiej przedłużana jest poprzez pobranie aktualnej naklejki ELS w dziekanacie uczelni wyższej lub poprzez system USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Z przedłużenia ważności legitymacji ELS mogą skorzystać jedynie studenci, którzy posługują się mLegitymacją. Przedłużenie ważności legitymacji jest potwierdzeniem statusu studenta i umożliwia korzystanie z przysługujących zniżek w transporcie publicznym, instytucjach kulturalnych, hotelach, klubach, restauracjach, sklepach i punktach usługowych.

Czy da się przedłużyć legitymację studencką po terminie?

Legitymacja studencka jest ważna jedynie z aktualnym hologramem ELS, który potwierdza status studenta i uprawnia do ustawowych zniżek. Naklejkę na legitymację studencką na aktualny semestr można otrzymać w dziekanacie uczelni wyższej.

Naklejki na legitymację studencką wydawane przez dziekanaty uczelni wyższych zastępują pieczątki przedłużające ważność dokumentu. Aktualne naklejki ELS są niezbędne do korzystania z przysługujących zniżek studenckich. Studenci, którym zależy na ulgach na bilety PKP, PKS, komunikacji miejskiej czy instytucjach kultury muszą jak najszybciej pobrać aktualny hologram na legitymację studencką.

Co ile trzeba podbić legitymację studencką?

Legitymacja studencka jest ważna z aktualną naklejką ELS, którą otrzymują studenci na każdy semestr. Naklejka umożliwia korzystanie ze zniżek na przejazdy PKP i komunikacją miejską oraz w wielu punktach handlowych i usługowych. W związku z sytuacją epidemiologiczną od 2020 nie było konieczne pobranie hologramu ELS aby zachować ważność legitymacji studenckiej.

Legitymacja studencka z aktualną naklejką ELS jest ważna przez cały semestr. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku sesji egzaminacyjnej należy pobrać naklejkę na legitymację studencką na kolejny semestr w dziekanacie uczelni wyższej. Potoczne wyrażenie podbicia legitymacji studenckiej związane jest z czasem, kiedy studenci otrzymywali pieczątki przedłużające ważność dokumentu. Aktualna naklejka ELS umożliwia korzystanie z przysługujących zniżek w transporcie publicznym, instytucjach kulturalnych czy prywatnych firmach handlowych i usługowych. Aktualne naklejki ELS na semestr 31-10-2022 i 31-03-2023 można również kupić na naszej stronie internetowej, ale wyłącznie do celów kolekcjonerskich.

Gdzie podbić legitymację PK?

Legitymację studencką można podbić w dziekanacie, chociaż aktualnie nie otrzymuje się już pieczątki przedłużającej ważność dokumentu. Studenci otrzymują aktualny hologram ELS, który jest potwierdzeniem statusu studenta i uprawnia do korzystania z przysługujących zniżek.

Podbicie legitymacji PK jest potocznym określeniem, znanym z czasów wydawania pieczątek przedłużających ważność dokumentu. Obecnie legitymację studencką można przedłużyć otrzymując specjalną naklejkę ELS w dziekanatach uczelni wyższych. Aktualna naklejka na legitymację studencką jest potwierdzeniem ważności dokumentu i statusu studenta oraz uprawnia do korzystania z przysługujących zniżek na bilety PKP, PKS i komunikacji miejskiej, a także ulgi w kinach, teatrach, muzeach, galeriach sztuki, hotelach, punktach gastronomicznych, handlowych i usługowych.

Jak dodaje się legitymację w mObywatel?

Legitymację w aplikacji mObywatel można dodać poprzez kliknięcie w ikonę plus w prawym, dolnym rogu. Następnie należy wybrać czy chcemy dodać legitymację szkolną czy legitymację studencką.

Dodanie legitymacji szkolnej lub studenckiej w aplikacji mObywatel jest bardzo proste. Wystarczy kliknąć w ikonę plus, a następnie wybrać jaki dokument chcemy dodać, uzupełnić wymagane dane, zaakceptować regulamin, a następnie aktywować legitymację. Legitymacja szkolna lub studencka w aplikacji mObywatel to wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy na co dzień korzystają z przysługujących zniżek na bilety PKP, PKS lub komunikacji miejskiej.

Jak generuje się mLegitymację?

Do wygenerowania mLegitymacji niezbędna jest ważna legitymacja studencka ELS. Do uzyskania mLegitymacji konieczne jest wypełnienie wniosku na stronie mlegitymacje.up. krakow.pl po wcześniejszym zalgowaniu się na konto studenckie.

Wygenerowanie mLegitymacji studenckiej jest bardzo łatwe, wystarczy postępować według instrukcji na stronie mObywatel lub na stronach poszczególnych uczelni wyższych, które umożliwiają studentom korzystanie z legitymacji w telefonie. Podobna sytuacja dotyczy legitymacji szkolnych: mogą ją otrzymać jedynie uczniowie szkół, które podpisały porozumienie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Jak można przedłużyć mLegitymację studencką?

Do przedłużenia mLegitymacji studenckiej wystarczy kilka prostych kroków: zalogować się w aplikacji mObywatel, wybrać dokument mLegitymacja, wybrać w menu w lewym dolnym rogu: więcej, następnie przedłuż ważność, zeskanować kod QR.

Kod QR do przedłużenia legitymacji studenckiej można otrzymać w dziekanatach uczelni wyższej lub pobrać w aplikacji mObywatel. Przedłużenie mLegitymacji studenckiej działa na podobnej zasadzie, jak przedłużenie legitymacji studenckiej ELS. Studenci posiadający Elektroniczną Legitymację Studencką przedłużają ważność legitymacji poprzez pobranie z dziekanatu uczelni aktualnej naklejki ELS, a studenci posługujący się mLegitymację mogą przedłużyć ważność dokumentu pobierając kod QR w dziekanacie lub w aplikacji mObywatel. Warto pamiętać, że jedynie ważna legitymacja studencka lub mLegitymacja są potwierdzeniem statusu studenta oraz uprawniają do korzystania z ustawowych zniżek w transporcie publicznym, instytucjach kulturalnych oraz w wielu prywatnych firmach handlowych i usługowych.

Jak przedłużyć ważność legitymacji studenckiej w USOS?

Serwis USOSweb lub aplikacja Mobilny USOS umożliwiają szybkie przedłużenie mLegitymacji lub jej unieważnienie. Warto wiedzieć, że coraz więcej studentów decyduje się  na korzystanie z nowoczesnej legitymacji studenckiej.

USOS czyli Uniwersytecki System Obsługi Studiów umożliwia szybką identyfikację studentów oraz weryfikację przebiegu studiów, wyników sesji egzaminacyjnych. System USOS to również możliwość szybkiego przedłużenie legitymacji studenckiej. Wielu studentów korzysta z mLegitymacji, którą łatwo przedłużyć w serwisie USOSweb lub w aplikacji Mobilny USOS. Studenci coraz częściej decydują się na mLegitymację, która jest wygodnym sposobem na potwierdzenie statusu studenta i uprawnień do przysługujących zniżek w transporcie publicznym, instytucjach kultury, hotelach, pensjonatach, schroniskach górskich, klubach, pubach, restauracjach, księgarniach oraz punktach usługowych.

Hologram kolekcjonerski 31-03-23 już w ofercie. Kup do swojego zbioru!


Kupując hologram kolekcjonerski, cennik to tylko jeden z czynników, który należy wziąć pod uwagę. Równie ważna jest profesjonalna wysyłka, tak by naklejka hologramowa nie uległa uszkodzeniu. Jeżeli zakupisz nasz hologram na legitymację, możesz być pewien, że trafi do Ciebie w nienagannym stanie! Warszawa, Kraków, a także uroczy Poznań - to tam najczęściej trafiają nasze naklejki do elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS). Jesteś z Opola albo Olsztyna czy Rzeszowa? Tam też trafimy. Specjalne zamówienia realizujemy też w miastach: Katowice oraz Rzeszów, a także położone bardziej na Północy- Gdańsk oraz Szczecin i Białystok. Bezpieczna wysyłka to podstawa przy zakupie takich przedmiotów jak hologramy ELS. Forum kolekcjonerów zaleca także, by odbierać je osobiście. Wybór należy do Ciebie! Nie wiesz gdzie nas znaleźć? Wejdź na Olx( dawniej Tablica) lub Allegro czy Gumtree i zamów swój wymarzony egzemplarz naklejki hologramowej. Niech Twoja kolekcja zadziwi każdego!