Skip to main content

UO – Uniwersytet Opolski

Podstawowe informacje o UO – Uniwersytecie Opolskim

Uczelnia została założona w 1994 roku i obecnie studiuje na niej najwięcej studentów w Opolu, bo aż szesnaście tysięcy. Tradycja uniwersytetu sięga XVI oraz XVII wieku. Studenci mogą wybierać spośród czterdziestu siedmiu kierunków. Uczelnia ma w swojej ofercie kierunki humanistyczne oraz ścisłe, jednak więcej jest tych humanistycznych. Studenci mogą studiować w trybie dziennym, zaocznym lub wieczorowym. Mogą być również słuchaczami studiów podyplomowych. W ramach uczelni działają prasa ogólnouniwersytecka oraz gazety studenckie. Studenci mogą rozwijać swoje umiejętności i pasje również w uczelnianym radiu i jej telewizji.

Jak dostać się na Uniwersytet Opolski(UO)?

By zostać studentem UO należy najpierw zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi. Można to zrobić na stronie internetowej uczelni lub na dniach otwartych, kiedy to uczelnia otwiera swoje drzwi dla wszystkich zainteresowanych. Uczelnia ma charakter państwowy, co oznacza, że studia dzienne są nieodpłatne. Jeśli studenci przyjeżdżają z innych miast, mogą znaleźć dla siebie miejsce w domach studenckich. Uniwersytet Opolski ma cztery akademiki.

Co oznacza wpisanie na listę studentów Uniwersytetu Opolskiego?

Gdy kandydat na studia zostanie wpisany na listę studentów, oznacza to, że od października możne zacząć swoje kształcenie w murach opolskiej uczelni. Po opłaceniu legitymacji studenckiej dostanie również dokument potwierdzający status studenta. Wtedy może zacząć korzystać z ulg i ze zniżek. Wpisanie na listę studentów upoważnia również do ubiegania się o miejsce w akademiku. Gdy studenci przejdą pomyślnie rekrutację, mogą zacząć rozwijać swoje hobby, np. kolekcjonowanie unikatowych naklejek z hologramem ELS.

Hologram kolekcjonerski – zobacz nową naklejkę!