Skip to main content

Urlop dziekański

Urlop dziekański, potocznie nazywany dziekanką, jest przerwą w studiowaniu. Student może zawiesić studia na semestr lub cały rok. Aby to zrobić musi mieć uzasadnioną przyczynę, która uniemożliwia mu przygotowywanie się do zajęć, uczestniczenie w nich oraz zdanie egzaminów w terminie. Najczęściej przyczyną urlopu dziekańskiego jest choroba, ślub, narodziny dziecka, staż lub inny kierunek studiów studiowany równolegle.

Czy na każdej uczelni można wziąć urlop dziekański?

Urlopy dziekańskie przysługują każdemu studentowi na każdej uczelni. Regulamin udzielania urlopu zależy od danej uczelni, dlatego też na różnych uczelniach są inne zasady.  Aby dostać zgodę na urlop od studiowania, należy zaliczyć wszystkie przedmioty z poprzedniego roku. Na studiach licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich można tylko raz iść na urlop. W przypadku studiów jednolitych (np. prawo) student może wziąć urlop dwukrotnie.

Co dzieje się z legitymacją studencką podczas urlopu dziekańskiego?

Student, który przebywa na urlopie dziekańskim, zachowuje wszystkie swoje prawa związane ze studiowaniem. Jego ubezpieczenie wynikające ze statusu studenta jest aktywne przez cały urlop dziekański. To również znaczy, że jego legitymacja studencka cały czas jest ważna oraz przysługują mu związane z nią ulgi. Po powrocie na studia student otrzymuje naklejki ELS na tę samą legitymację. Jeśli chciałby zbierać hologramy po ukończeniu studiów, może zacząć je kolekcjonować hobbystycznie.

Naklejka na legitymację studencką – zobacz cennik i ofertę!