Skip to main content

Warszawa: ASzWoj

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ – WARSZAWA

ASzWoj Warszawa hologram kolekcjonerski els na sprzedaż
ASzWoj – AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ W WARSZAWIE

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie to publiczna uczelnia o profilu wojskowym, która kształci przyszłych oficerów. Pod swoją nazwą akademia funkcjonuje od 2016 roku. ASzWoj składa się z trzech wydziałów: Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, Wojskowego oraz Zarządzania i Dowodzenia.

CO OFERUJE AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ?

Akademia Sztuki Wojennej prowadzi kształcenie na studiach wyższych – licencjackich i magisterskich oraz studiach podyplomowych i doktoranckich. W swojej ofercie posiada kierunki takie jak: bezpieczeństwo narodowe, wewnętrzne oraz międzynarodowe, administracja, obronność, dowodzenie czy logistyka lub lotnictwo. Akademia w ramach Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów Wydziału Wojskowego prowadzi kursy kwalifikacyjne o charakterze dowódczo-sztabowym oraz kursy doszkalające. Przy ASzWoj działają ośrodki takie jak: Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia oraz Centrum Badań nad Bezpieczeństwem . Uczelnia bierze udział w programie Erasmus+, który umożliwia studentom wyjazd na wymianę studencką lub praktyki zagraniczne.

JAK DOSTAĆ SIĘ NA STUDIA?

Rekrutacja na studia na Akademię Sztuki Wojennej odbywa się on-line. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na podstawie wyników z egzaminów maturalnych lub egzaminu dojrzałości. W zależności od kierunku studiów wymagane są różne przedmioty maturalne, za które kandydat otrzymuje punkty. Harmonogram oraz zasady rekrutacji na studia dostępne są na stronie internetowej uczelni.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA – ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to dokument, który potwierdza status i tożsamość studenta. Wydawana jest po złożeniu do dziekanatu potwierdzenia opłaty za legitymację, podpisaniu ślubowania oraz dostarczeniu certyfikatu ukończenia kursu wstępnego przez studenta. Legitymacja ważna jest semestr, po upływie tego czasu należy dokonać prolongaty ELS. Legitymacja studencka upoważnia do korzystania z ulg i rabatów studenckich. Może też pełnić funkcję karty bibliotecznej i miejskiej.