Skip to main content

Warszawa: ALK

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO W WARSZAWIE

ALK Warszawa hologramy els na legitymację studencką

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO ALK – WARSZAWA

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie to polska niepubliczna uczelnia akademicka, która specjalizuje się w dziedzinie nauk ekonomicznych, humanistycznych i prawnych. Od 2009 roku ALK znajduje się w rankingach dziennika „Financial Times” jako najlepsza uczelnia biznesowa w Europie Środkowej. W 2018 roku w rankingu Global Masters in Finance uczelnia zajęła 17. miejsce na świecie, a w rankingu “Perspektyw” miejsce pierwsze w kategorii niepublicznych uczelni magisterskich. Akademia Leona Koźmińskiego posiada też najbardziej prestiżowe akredytacje międzynarodowe: AACSB, AMBA i EQUIS.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA ALK?

Studia na Akademii Leona Koźmińskiego prowadzone są na poziomie licencjackim, magisterskim i doktorskim zarówno w języku polskim jak i angielskim. Możliwe jest podjęcie studiów podyplomowych, w tym programów MBA. Akademia realizuje prestiżowy program studiów Prawo+. Na ALK funkcjonuje 17 kół naukowych otwartych dla studentów. Realizowane są też liczne programy badawcze min. w dziedzinie ekonomii. Akademia Leona Koźmińskiego  jest silnie umiędzynarodowiona. Na uczelni obecni są wykładowcy oraz studenci z ponad 75 krajów, a wymiana międzynarodowa jest możliwa z 230 uczelniami na 6 kontynentach.

JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA AKADEMIĘ LEONA KOŹMIŃSKIEGO (ALK) W WARSZAWIE?

Rekrutacja na Akademię Leona Koźmińskiego odbywa się internetowo. Wszystkie informacje na jej temat można odnaleźć na stronie internetowej uczelni. Dla kandydatów na studia wyższe, podyplomowe i MBA organizowane są też dni otwarte w ramach których odbywają się spotkania informacyjne. W ich trakcie prezentowana jest uczelnia, odbywają się rozmowy z obecnymi studentami uczelni oraz konsultacje indywidualne z opiekunami kierunków i specjalności. Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów wybranych przez kandydata.

LEGITYMACJA – ELS ORAZ NAKLEJKI NA LEGITYMACJE

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to system, który umożliwia identyfikację studentów. Potwierdza ich status oraz upoważnia do korzystania z ulg studenckich. Legitymacja wydawana jest za opłatą, po zakwalifikowaniu się na studia. ELS może pełnić funkcję karty bibliotecznej i karty miejskiej. Jej niezbędnym elementem jest hologram na legitymację. Otrzymuje się go w dziekanacie co semestr.

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO W WARSZAWIE – JAK ZDOBYĆ HOLOGRAM? LEGITYMACJA STUDENCKA ALK

Wydawać by się mogło, że niepubliczne uczelnie w Polsce to dość nowy “wynalazek”. Kłam temu twierdzeniu zadaje bogata historia warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego, która dwa lata temu obchodziła swój jubileusz ćwierćwiecza. Legitymację z hologramem ELS ALK są obiektem pożądania wielu abiturientów szkół średnich. Kto może je dostać?

HISTORIA AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO, CZYLI O TYM JAK POWSTAŁA WARSZAWSKA ALK I KIEDY WPROWADZIŁA HOLOGRAMY ELS

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie to jedna z najlepszych niepublicznych uczelni akademickich w Polsce, specjalizująca się w dziedzinie nauk ekonomicznych, humanistycznych i prawnych. Powstała w 1993 roku jako Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, z tą nazwą funkcjonowała zresztą aż do 2008 roku. Ciągłe dążenie do rozwoju doprowadziło instytucję do możliwości kształcenia najpierw na jednolitych i uzupełniających, studiach licencjackich na kierunku zarządzanie i marketing, a po trzech latach także do studiów magisterskich. W 1997 roku wprowadzono także kierunki związane z finansami i bankowością, a rok później o legitymacje studenckie ubiegać się mogły osoby chcące studiować administrację. 5-lecie istnienia uczelni zaowocowało uzyskaniem uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. W kolejnych latach Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie otwierała coraz to nowe kierunki kształcenia, a studenci mogli poszczycić się posiadaniem legitymacji studenckiej ELS jednej z najlepszych uczelni niepublicznych nie tylko w Polsce, ale i Europie. O renomie uczelni świadczy zdobycie trzech ważnych z punktu widzenia uczelni biznesowych akredytacji – EQUIS, AMBA i AACSB. Są to tak zwane trzy korony, o których zdobycie ubiegają się najlepsze szkoły wyższe. Na świecie jest tylko 87 uczelni (spośród ponad 13 600), które posiadają wszystkie trzy akredytacje, a wśród nich Akademia Leona Koźmińskiego.

WARSZAWSKA ALK Z AKREDYTACJĄ AACSB, CZYLI LEGITYMACJA STUDENTA AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO PRAWIE JAK Z HARVARDU

AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) to najstarsza na świecie instytucja akredytująca szkoły biznesowe na wszystkich trzech poziomach nauczania: licencjackim, magisterskim i doktorskim – w obszarze zarządzania i biznesu oraz rachunkowości. Obecnie akredytację AACSB posiada 5 proc. wszystkich szkół biznesu na świecie: łącznie 746 instytucji edukacyjnych, w tym takie uczelnie, jak Harvard, Yale University i Akademia Leona Koźmińskiego. Sprawia to, że zarówno legitymacja ALK, hologram ELS z numerem seryjnym Akademii, naklejka na legitymację studencką, a zwłaszcza hologramy kolekcjonerskie uczelni, mogą okazać się niezwykle cennym nabytkiem dla ich posiadaczy.

Inne ważne wyróżnienie Akademii Leona Koźmińskiego jest akredytacja EQUIS, przyznawana najlepszym uczelniom biznesowym przez EFMD (European Foundation for Management Development), organizację wnikliwie i rygorystycznie oceniającą jakość kształcenia, a także warunki studiowania. Na całym świecie jest ponad 13 600 uczelni biznesowych. Tylko 156 z nich posiada tę prestiżową akredytację. Pierwszą, która w całej Europie Środkowo-Wschodniej otrzymała takie wyróżnienie, jest właśnie Akademia Leona Koźmińskiego. Jako jedyna instytucja edukacyjna w Polsce spełniła w 1999 roku wymogi stawiane przez European Quality Improvement System, a w latach 2002, 2005, 2010 oraz w 2015 z powodzeniem przeszła proces reakredytacji. I gdy wydawać by się mogło, że nic nie może podnieść już wagi hologramu studenckiego ALK podkreślić należy, że uczelnia posiada jeszcze jedno niezwykle cenne wyróżnienie.

Kolekcjonerskie naklejki na legitymację Akademii Leona Koźmińskiego oznaczają posiadanie cennej pamiątki uczelni, która zdobyła prestiżową akredytację AMBA, która potwierdza najwyższą, zgodną z międzynarodowymi standardami jakość kształcenia programów MBA. Akredytację przyznaje Association of MBAs. W procesie akredytacji oceniane są m.in. warunki studiowania, programy, kwalifikacje kadry i osiągnięcia studentów. Obecnie podobnym osiągnięciem pochwalić się może jedynie 200 szkół na całym świecie. Czy to wystarczający powód by starać się o legitymację studenta Akademii Leona Koźmińskiego? A może wystarczyłyby kolekcjonerskie naklejki do legitymacji studenckiej?

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO W RANKINGACH – CZY WARTO POSIADAĆ HOLOGRAM KOLEKCJONERSKI WARSZAWSKIEJ ALK?

Osoby, których nie przekonują prestiżowe, międzynarodowe wyróżnienia, zerknąć mogą na rankingi niepublicznych uczelnie w Polsce i na świecie, w których prym wiedzie Akademia Leona Koźmińskiego. Najlepszym przykładem jest tutaj miarodajny i wiarygodny ranking uczelni wyższych Perspektywy 2019, w którym warszawska ALK utrzymała pierwsze miejsce, zajmowane przez nią niezmiennie od kilku lat. Ponadto w 2009 roku, jako jedyna polska szkoła wyższa, Akademia Leona Koźmińskiego znalazła się w trzech rankingach edukacyjnych „Financial Times”. Od tego czasu ALK znaleźć można w rankingach najlepszych uczelni biznesowych na świecie, uwzględnionych w międzynarodowych rankingach. Można by pomyśleć, że tego typu osiągnięcia podniosą poprzeczkę dla osób pragnących posiadać hologramy na legitymację studencką ELS z numerem seryjnym warszawskiej ALK. I rzeczywiście o dostanie się na studia stara się rokrocznie wielu młodych, żądnych wiedzy maturzystów. Jednak hologramy kolekcjonerskie na legitymacje studencka els są łatwo dostępne zarówno w wersji archiwalnej jak i bardziej współczesnej. Oferta obejmuje bowiem kolekcjonerskie naklejki ELS z datą ważności do 31.03.2020 roku.

HOLOGRAM KOLEKCJONERSKI A NAKLEJKA ELS AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO. CZY WARTO NABYĆ HOLOGRAMY STUDENCKIE ALK WARSZAWA?

Legitymacja studencka, naklejka ELS, hologram na legitymację – to niektóre atrybuty, jakie zdobywa nowy student warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego. Nie tylko świadczą one o przynależności do renomowanej uczelni niepublicznej, ale również uprawniają posiadaczy do ulg regulowanych przez prawo polskie. Co jeszcze umożliwia taka legitymacja studencka? Kupno biletu miesięcznego z ulgą i zakodowanie go na tym właśnie dokumencie. Niestety, należy pamiętać, że naklejka na legitymację to przedmiot, który dostaje się dopiero po zaliczeniu semestru i rozpoczęciu kolejnego.  Ponadto przedmioty takie jak naklejki, legitymacja studencka czy karta obiegowa powinny zostać zdane do sekretariatu szkoły przed obroną pracy dyplomowej. Dlatego też po ukończeniu studiów nie można zatrzymać ich na pamiątkę – nie tak jak hologramy kolekcjonerskie na legitymacje studencka ELS. Czym one są? Czym różni się hologram do legitymacji studenckiej od kolekcjonerskiego? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

HOLOGRAM, NAKLEJKA – CZY TO TO SAMO?

W przypadku ELS – elektronicznej legitymacji studenckiej, jak najbardziej tak.

HOLOGRAMY NA LEGITYMACJĘ STUDENCKA ALK A NAKLEJKI KOLEKCJONERSKIE – CZYM SIĘ RÓŻNIĄ?

Technicznie rzecz biorąc niczym. Wyglądają identycznie, tak jak hologram, legitymacja studencka posiada numer seryjny przypisany do danej uczelni. By więc uatrakcyjnić pamiątkę z uczelni, w numer seryjny Akademii Leona Koźmińskiego zaopatrzono również hologramy kolekcjonerskie. Opinie mówią same za siebie: “Niczym nie różni się od oryginału”, “Cenna i wiarygodna pamiątka z czasów studiów”, “Super hologram Cena adekwatna do jakości” itp.

CZY TO TO SAMO CO ORYGINALNA NAKLEJKA? LEGITYMACJA STUDENCKA JEST WAŻNA Z HOLOGRAMEM KOLEKCJONERSKIM?

Legitymacja studencka powinna być używana z naklejkami/hologramami danej uczelni. Produkty znalezione w internecie pod frazami “Hologram allegro”, “legitymacja studencka kupie”, “hologram legitymacja studencka allegro” to artykuły kolekcjonerskie.

LEGITYMACJA STUDENCKA, NAKLEJKA, HOLOGRAM NA LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ – CZY MOGĘ TO ZATRZYMAĆ PO STUDIACH?

Niestety nie. Legitymacja wraz z naklejonymi na nią hologramami są własnością uczelni, które w pewnym sensie student “dzierżawi” na czas studiów. Po opuszczeniu murów swej Alma Mater jedynym sposobem na posiadanie pamiątki z tych czasów jest zakup hologramu kolekcjonerskiego – archiwalnego lub z datą ważności do 31.03.2020.


Kupując hologram kolekcjonerski, cennik to tylko jeden z czynników, który należy wziąć pod uwagę. Równie ważna jest profesjonalna wysyłka, tak by naklejka hologramowa nie uległa uszkodzeniu. Jeżeli zakupisz nasz hologram na legitymację, możesz być pewien, że trafi do Ciebie w nienagannym stanie! Warszawa, Kraków, a także uroczy Poznań - to tam najczęściej trafiają nasze naklejki do elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS). Jesteś z Opola albo Olsztyna czy Rzeszowa? Tam też trafimy. Specjalne zamówienia realizujemy też w miastach: Katowice oraz Rzeszów, a także położone bardziej na Północy- Gdańsk oraz Szczecin i Białystok. Bezpieczna wysyłka to podstawa przy zakupie takich przedmiotów jak hologramy ELS. Forum kolekcjonerów zaleca także, by odbierać je osobiście. Wybór należy do Ciebie! Nie wiesz gdzie nas znaleźć? Wejdź na Olx( dawniej Tablica) lub Allegro czy Gumtree i zamów swój wymarzony egzemplarz naklejki hologramowej. Niech Twoja kolekcja zadziwi każdego!