Skip to main content

Wrocław: UMW

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU – UMWR

UMW - Uniwersytet Medyczny - hologramy kolekcjonerskie ELS

 

UNIWERSYTET MEDYCZNY UMWr – WROCŁAW

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (UMWr) to szkoła wyższa o profilu medycznym, która jako samodzielna uczelnia istnieje od 1950 roku. Jednak jej tradycja sięga do początków XIX wieku, kiedy to w 1811 roku powstał Uniwersytet Wrocławski, w skład którego wszedł m.in. Wydział Medycyny – fundament obecnego Uniwersytetu Medycznego. Uczelnia zajmuje się kształceniem lekarzy różnych specjalności oraz personelu medycznego. Obecnie w skład Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wchodzi 5  wydziałów – Wydział Lekarski, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Wydział Lekarski
Kształcenia Podyplomowego, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej i Wydział Nauk o Zdrowiu.

OFERTA DYDAKTYCZNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Na uczelni można podjąć studia pierwszego i drugiego stopnia na 10 różnych kierunkach w języku polskim i 2 w języku angielskim, studia podyplomowe w ramach Wydziału Lekarskiego oraz studia doktoranckie. Uniwersytet prowadzi i uczestniczy w licznych badaniach dotyczących ochrony zdrowia i ochrony środowiska. Uczelnia jest organem założycielskim dla dwóch szpitali klinicznych – Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu. W nich też odbywają się zajęcia praktyczne dla studentów. Uniwersytet Medyczny specjalistyczne czasopisma naukowe. Rozwijana jest współpraca międzynarodowa m.in w ramach programu Erasmus+.

JAK PRZEBIEGA REKRUTACJA NA UMWR – UNIWERSYTET MEDYCZNY WE WROCŁAWIU?

Harmonogram rekrutacji, zasady oraz inne niezbędne informacje dla kandydatów na studia na Uniwersytecie Medycznym znajdują się na stronie internetowej uczelni. Rekrutacja odbywa się przez internet, za pośrednictwem IRK – systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Kwalifikacji kandydatów dokonuje się  na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości, z wszystkich przedmiotów kierunkowych wymaganych na wybranym kierunku studiów. Wymagane jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

ELS – ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA – CZY NA UMWR KORZYSTA SIĘ Z NAKLEJEK NA LEGITYMACJE ELS?

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to system identyfikacji tożsamości studentów. Legitymacja wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu odpowiedniej opłaty. ELS potwierdza ona status studenta i upoważnia do korzystania z ulg i zniżek studenckich. Okres ważności legitymacji wynosi jeden semestr akademicki. Aby uaktualnić dokument należy zgłosić się do dziekanatu po naklejki na legitymacje. Hologramy ELS odbiera sie dwa razy do roku.

HOLOGRAMY KOLEKCJONERSKIE NA UMWR – CZY STUDENCI NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM WE WROCŁAWIU TEŻ ZBIERAJĄ NAKLEJKI KOLEKCJONERSKIE NA LEGITYMACJE?

Hologramy kolekcjonerskie są popularne wśród studentów w całym kraju. Również na wrocławskim Uniwersytecie Medycznym są kolekcjonerzy, którzy pieczołowicie kolekcjonują naklejki na legitymacje ELS. Najczęściej zbierają hologramy umwr, czyli takie, jak wydawane w dziekanacie, tyle, że w wersji kolekcjonerskiej, Jest to dla nich świetna pamiątka okresu studiów. Kolekcjonowaniem hologramów może zająć się każdy, nie tylko studenci – zobacz, jakie to fajne hobby i zbieraj naklejki els do swego klasera!

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH  WROCŁAW – REKRUTACJA, HOLOGRAM, LEGITYMACJA STUDENCKA UMWr

Wśród wszystkich polskich uczelni medycznych, jedną z bardziej znanych jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Choć w tym roku obchodzi swój okrągły jubileusz 70-lecia istnienia, to jego korzenie sięgają XIX wieku, czyli początków Uniwersytetu Wrocławskiego, kiedy to obie szkoły stanowiły jedność.  W obecnym kształcie uczelnia zajmuje się kształceniem lekarzy różnych specjalności oraz personelu medycznego. W jego skład wchodzi 3 wydziały – Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny i Wydział Nauk o Zdrowiu. Legitymacja studencka ELS UMWr to symbol świadczący o przynależności do jednej z lepszych uczelni medycznych w Polsce.

ZANIM LEGITYMACJA STUDENTA UMWr POTRZEBOWAŁA NAKLEJKI ELS CZYLI HISTORIA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU

Choć obecnie polskie uczelnie – nie tylko medyczne – swoim żakom wręczają nowoczesne symbole przynależności do grona studentów takie jak legitymacja studencka, naklejka i indeks, to nie zawsze tak było. Historia Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego sięga bowiem 1811 roku, kiedy to indeks był najważniejszym atrybutem kształcących się młodych ludzi. W wyniku reformy uniwersyteckiej Humboldta, król pruski Fryderyk Wilhelm III mocą rozkazu gabinetowego z dnia 24 kwietnia 1811 r. przeniósł uniwersytet z Frankfurtu nad Odrą, zwany Viadriną, do Wrocławia, łącząc go z Akademią Leopoldyńską. W ten sposób powstał Uniwersytet Wrocławski z Wydziałem Medycznym, którego pierwszym rektorem został medyk, profesor Karl August Wilhelm Berends. Od początku istnienia Wydział Medyczny miał pięć katedr: anatomii, fizjologii, medycyny wewnętrznej, położnictwa i chirurgii. II Wojna Światowa i uznanie Wrocławia za twierdzę sprawiły, że Uniwersytet Wrocławski został przeniesiony do Drezna. Po zakończeniu wojny, po 133 latach działalności niemiecki uniwersytet przestał zaś praktycznie istnieć. 24 sierpnia 1945 Uniwersytet Wrocławski z Politechniką Wrocławską na mocy dekretu Rady Ministrów i prezydium Krajowej Rady Narodowej został przekształcony w Polskie Szkoły Akademickie. Po trwającej lata odbudowie Wrocławiu i powrotu studentów do Polskich Szkół Akademickich na przełomie lat 1949/1950, na mocy rozporządzenia Rady Ministerstwa Oświaty z dnia 24 października 1949 r., dokonano przekształcenia Wydziału Uniwersytetu i Politechniki oraz Oddziału Farmacji i Stomatologii w Akademię Medyczną, pierwotnie nazwaną Akademią Lekarską. Po paru dniach nowa uczelnia przyjęła nazwę „Akademia Medyczna we Wrocławiu”. Oddział Farmacji stał się Wydziałem Farmaceutycznym, Oddział Stomatologii utrzymał pierwotną nazwę. Oficjalną datą powstania Akademii Medycznej jest 1 stycznia 1950 r. To czasy kiedy hologramy na legitymację studencką ELS mogły kojarzyć się bardziej z czarną magią niż niedaleką przyszłością. Naklejki na legitymacje studencką, Allegro, Google i inne rzeczy bez których dziś ciężko się obyć to bowiem dzieci przełomu XXI wieku. Wróćmy więc do czasów zanim naklejka na legitymację była obowiązkowym elementem wyposażenia studenta, który za najcenniejszy swój skarb uważał indeks. 20 lat po powstaniu Akademii Medycznej, w 1970 r. na Wydziale Lekarskim powołano instytuty i zniesiono katedry nauczania. Instytutowa struktura organizacyjna przetrwała do 1982 r., w którym przywrócono ponownie katedry, kliniki i zakłady. W 1978 powstał Wydział pielęgniarski, a rok później powołano Oddział Analityki Medycznej. W 1989, kiedy Polska przechodziła wielkie przemiany, uczelni nadano nazwę Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

CZASY WSPÓŁCZESNE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU CZYLI REKRUTACJA NA NA UMWr I LEGITYMACJE STUDENCKIE ELS

28.06.2012 r. Sejm RP przyjął ustawę w sprawie nadania Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy „Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”. Choć przeobrażenia i nieustannie unowocześnianie kompleksu rozpoczęło się już wcześniej, to w 2012 roku już nie Akademia a Uniwersytet, można było nazwać nowoczesną uczelnią. Władze sukcesywnie zaczęły wprowadzać rozwiązania elektroniczne – nie tylko rozbudowywano stronę internetową uczelni, ale również wprowadzono hologramy ELS, które – po umieszczeniu na legitymacji studenckiej – stanowią informację o przynależności do jednej z najlepszych śląskich uczelni. Choć większość informacji zakodowana jest na legitymacji studenckiej, która ulega prolongacie po każdym semestrze, to właśnie naklejka na legitymację studencką stanowi informację dla osób trzecich o ważności dokumentu, a więc i praw do korzystania z ulg studenckich. Wraz z postępującą informatyzacją, nastał czas wprowadzenia rekrutacji, która również odbywa się poprzez internet. Wystarczy zarejestrować się na stronie uczelni poprzez IRK – Internetową Rekrutację Kandydatów. Kwalifikacji kandydatów dokonuje się  na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości ze wszystkich przedmiotów kierunkowych wymaganych na wybranym kierunku studiów. Uzyskanie hologramu studenckiego jest prostsze niż legitymacji studenckiej. Kupienie dokumentu jest nielegalne, za to na rynku spotkać można możliwość zakupu hologramów kolekcjonerskich. Czym one są? Czym różnią się naklejki kolekcjonerskie od naklejki ELS?

HOLOGRAM KOLEKCJONERSKI UMWr CZYLI PAMIĄTKA STUDIÓW NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU

Po zakończeniu studiów w ręku byłego studenta pozostaje w zasadzie jedynie dyplom i notatki, które z biegiem lat znikają z pola widzenia. Naklejki, legitymacja studencka i inne atrybuty studenckie zostają oddane do sekretariatu szkoły, nawet jeśli bardzo chcemy je zatrzymać. Co wtedy? Jak zdobyć coś, co będzie przypominało o wspaniałych czasach studenckich? Rozwiązaniem są hologramy kolekcjonerskie na legitymacje studencka els. Zanim dowiesz się czym one są i jak wyglądają, warto zastanowić się jak wygląda oryginalny hologram ELS czyli potocznie mówiąc naklejka do legitymacji studenckiej. To niewielki kwadracik, który umieszczany jest na dokumencie po rozpoczęciu każdego następnego semestru. Konieczność naklejania wciąż nowego hologramu studenckiego wynika z faktu, że na każdym z nich zawarte są pewne informacje. Poza orzełkiem, który charakteryzuje wszystkie hologramy studenckie w Polsce są to numer seryjny charakterystyczny dla każdej uczelni (każda ma własny) oraz data ważności legitymacji. Naklejka/hologram przedłużają więc ważność legitymacji na każdy kolejny semestr. Hologram/naklejka, legitymacja są więc w pewnym sensie nieodłączne – żadne z nich nie jest ważne samodzielnie. Dopiero w komplecie stanowią całość, przejdźmy teraz do informacji czym są hologramy kolekcjonerskie. Opinie w internecie na ich temat są korzystne, jednak nie zawsze dobrze opisują czym są i do czego służą. Hologram kolekcjonerski wygląda identycznie jak te, które widnieją na legitymacji studenta – posiada numer seryjny odpowiadający uczelni – w ofercie posiadamy hologramy odpowiadające każdej polskiej uczelni – oraz datę ważności. Dla osób, które już ukończyły studia gratką będą hologramy kolekcjonerskie z archiwalnymi datami ważności odpowiadającymi ich latom nauki. Posiadamy jednak również hologramy studenckie z datą ważności 31.03.2020, które z pewnością ucieszą obecnych studentów już po skończeniu studiów. Czym więc różnią się hologramy ELS od hologramów kolekcjonerskich? Tych drugich nie powinno się wykorzystywać do ubiegania się o ulgi i prawa studenckie. Służą wyłącznie do celów kolekcjonerskich.

Już teraz sprawdź nasze hologramy kolekcjonerskie na legitymacje studencka els Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z datą ważności 31.03.2020.


Kupując hologram kolekcjonerski, cennik to tylko jeden z czynników, który należy wziąć pod uwagę. Równie ważna jest profesjonalna wysyłka, tak by naklejka hologramowa nie uległa uszkodzeniu. Jeżeli zakupisz nasz hologram na legitymację, możesz być pewien, że trafi do Ciebie w nienagannym stanie! Warszawa, Kraków, a także uroczy Poznań - to tam najczęściej trafiają nasze naklejki do elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS). Jesteś z Opola albo Olsztyna czy Rzeszowa? Tam też trafimy. Specjalne zamówienia realizujemy też w miastach: Katowice oraz Rzeszów, a także położone bardziej na Północy- Gdańsk oraz Szczecin i Białystok. Bezpieczna wysyłka to podstawa przy zakupie takich przedmiotów jak hologramy ELS. Forum kolekcjonerów zaleca także, by odbierać je osobiście. Wybór należy do Ciebie! Nie wiesz gdzie nas znaleźć? Wejdź na Olx( dawniej Tablica) lub Allegro czy Gumtree i zamów swój wymarzony egzemplarz naklejki hologramowej. Niech Twoja kolekcja zadziwi każdego!