Skip to main content

Indeks studencki

Papierowy indeks studencki

Można powiedzieć, że papierowy indeks studencki to już przeżytek. Największe Polskie uniwersytety: Warszawski, Jagielloński, Łódzki czy Toruński zapomniały już o istnieniu papierowych indeksów. Pozostało dosłownie kilka uczelni wyższych w Polsce, które posługują się jeszcze papierowymi wydaniami indeksów. Są to wybiórcze uczelnie lubelskie – Politechnika czy UP.

Co zawiera papierowy indeks studencki?

Dawny indeks studencki przybiera formę zielonej książeczki, która zawiera podstawowe informacje o studencie, takie jak: imię i nazwisko, imię ojca, data i miejsce urodzenia, zdjęcie studenta, numer albumu, informacje o uczelni, kierunku i toku studiów. Znajduje się również podpis dziekana i tekst ślubowania. Podsumowując, indeks potwierdza byt studenta na danej uczelni. Bez wątpienia jest to najbardziej charakterystyczna oznaka studiowania.

Indeks w systemie elektronicznym

W ostatnich latach coraz bardziej popularne stają się indeksy w formie elektronicznej. Oceny wpisywane są przez wykładowców do specjalnego systemu. Przez stronę internetową możemy napisać podanie, wypełnić wniosek czy ankietę. Oprócz indeksu unowocześniane są także legitymacje studenckie. Naklejki na legitymację studencką mają charakter trójwymiarowego hologramu. W dobie obecnej techniki każdą sprawę związaną ze studiami można rozwiązać posługując się internetem.

Czym jest indeks studencki?

Indeks jest dokumentem potwierdzającym status studenta. Dla wielu osób indeks studencki jest nieodłącznym symbolem edukacji na uczelni wyższej. Indeks studencki jest często wykorzystywany w nazewnictwie klubów, restauracji, pubów, czasopism związanych z daną uczelnią.

Indeks studencki do niedawna był nieodłącznym atrybutem każdego studenta. Indeks zawierający dane studenta oraz uczelni to dokument potwierdzający status studenta i umożliwiający korzystanie z przysługujących zniżek. Aktualnie studenci nie otrzymują indeksów, podobnie jak uczniowie szkół podstawowych nie korzystają już z dzienniczka ucznia. Aktualnie studenci posiadają jedynie legitymację studencką, która uprawnia do korzystania z ustawowych zniżek, a informacje dotyczące przebiegu studiów i ocen dostępne są systemie USOS czyli Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.

Czy na studiach są indeksy?

Indeks studencki, odpowiednik dzienniczka ucznia nie jest już konieczny podczas nauki na uczelni wyższej. Według aktualnych przepisów student nie musi posiadać indeksu i karty egzaminacyjnej.

Indeksy studenckie, które przez wiele lat były symbolem nauki na uczelniach wyższych, nie są już obowiązkowe. Obecnie na uczelniach wyższych informacje dotyczące ocen, zaliczeń, sesji poprawkowej dostępne są w systemie USOS. Studenci nie mają już obowiązku posiadania indeksu oraz karty egzaminacyjnej. Brak indeksu nie wpływa na ocenę egzaminów czy sesji poprawkowej. Aktualnie studenci posługują się ELektroniczną Legitymacją Studencką, która potwierdza status studenta i umożliwia korzystanie z ustawowych zniżek.

Jakie informacje zawiera indeks studencki?

Indeks studencki, podobnie jak dzienniczek ucznia, zawiera oceny z zaliczeń i informacje dotyczące obrony prac, może także służyć do zapisywania notatek z zajęć na uczelni. Obecnie indeksy nie są obowiązkowe, a oceny i informacje dotyczące studiów dostępne są w USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów).

Indeks studencki przez wiele lat był nieodłącznym elementem nauki na uczelni wyższej. O znaczeniu indeksu studenckiego świadczy również fakt, że wiele kultowych pubów, klubów czy czasopism dla studentów nazywano właśnie indeks. Aktualnie indeks studencki jest już reliktem przeszłości, ponieważ został zastąpiony systemem USOS zawierającym wszelkie niezbędne dane studenta, informacje o przyznanych stypendiach, oceny z egzaminów, wyniki sesji poprawkowych czy ogólne informacje o przebiegu studiów. Podobnie jak indeks studencki, również karta egzaminacyjna nie jest już wymagana na uczelniach publicznych i prywatnych.

Czy studenci posiadają teraz indeksy?

Według aktualnych przepisów indeks studencki nie jest obowiązkowy, podobnie jak karta okresowa. Brak indeksu nie wpływa na wynik sesji poprawkowej.

Indeksy studenckie, podobnie jak dzienniczki ucznia nie są już obowiązkowe. Student posiada jedynie Elektroniczną Legitymację Studencką, która potwierdza status studenta i umożliwia korzystanie z przysługujących zniżek na bilety PKP, PKS i komunikacji miejskiej. Informacje dotyczące przebiegu studiów, ocen i wyników sesji poprawkowych zawarte są w systemie USOS czyli Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów, podobnie jak dzienniczek ucznia został zastąpiony przez e dziennik.

Indeks studencki jak wygląda?

Indeks studencki nie jest już obowiązkowym dokumentem. Indeks w formie niewielkiej, zielonej książeczki jest odpowiednikiem dzienniczka ucznia i zawiera dane osobowe studenta, dane uczelni, kierunek studiów, podpis dziekana, a także tekst ślubowania.

Odpowiednik dzienniczka ucznia czyli indeks studencki przez wiele lat był symbolem nauki na uczelni wyższej. Niewielka książeczka w zielonym kolorze zawierała dane osobowe studenta, informacje o uczelni, kierunku studiów oraz tekst ślubowania. Aktualnie indeks studencki nie jest wymagany na uczelniach wyższych. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące przebiegu studiów, wyników sesji egzaminacyjnych zawarte są w USOS czyli Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.

Czym jest karta obiegowa na studiach?

Karta obiegowa to dokument potwierdzający rozliczenie studenta z zobowiązań wobec uczelni wyższej. E-obiegówka umożliwia rozliczenie online w przypadku zakończenia nauki, przeniesienia na inną uczelnię, rezygnację ze studiów lub skreślenie z listy studentów.

Karta obiegowa umożliwia rozliczenie studenta z zobowiązań wobec uczelni dotyczącej korzystania z mienia należącego do uczelni. W karcie obiegowej zawarte są informacje z jakiego mienia i w jakim terminie korzystał student. Z zobowiązań wobec uczelni muszą rozliczyć się studenci, którzy zakończyli edukację, zrezygnowali z nauki, zostali skreśleni z listy studentów lub przenieśli się na inną uczelnię. Kartę obiegową można również rozliczyć online, dzięki e-obiegówce dostępnej w systemie USOS.

Karta obiegowa studenta kto podpisuje?

Obiegówkę podpisują pracownicy działów, z których mienia korzystał student podczas nauki na uczelni wyższej. Przed złożeniem podpisu pracownik danego działu jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia czy student oddał wszystkie powierzone rzeczy.

Kartę obiegową lub e-obiegówkę zobowiązani wypełnić są wszyscy pracownicy uczelni, którzy powierzyli mienie danemu studentowi. Pracownicy uczelni zobowiązani są do sprawdzenia czy student oddał powierzone mienie oraz stanu powierzonego mienia. Po dokładnej weryfikacji pracownik poszczególnego działu uczelni może podpisać obiegówkę.

Jak wypełnia się obiegówkę?

Obiegówkę można wypełnić w module USOS, w którym dostępne są dane dotyczące statusu obiegówki, dane osoby wydającej, dane osoby, której została wydana karta obiegowa, datę wydania oraz nazwę szablonu obiegówki. Kartę obiegową można wypełnić poprzez wejście w szczegóły interesującego nas dokumentu.

Tradycyjną kartę obiegową zastąpiła e-obiegówka dostępna w USOS czyli Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów. Dzięki modułowi USOS można łatwo wypełnić kartę obiegową, zawierające dane studenta, pracownika wydającego obiegówkę, datę wydania oraz status dokumentu. Dzięki e-obiegówce można sprawnie wypełnić dokument dotyczący zwrotu powierzonego mienia.

Czym jest obiegówka w szkole?

Karta obiegowa w szkole to dokument, w którym uczniowie rozliczają się ze zwrotu wypożyczonych książek ze szkolnej biblioteki, sprzętu sportowego czy wpłat na komitet rodzicielski. Wypełniona obiegówka jest warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia szkoły.

Karta obiegowa w szkole jest istotnym dokumentem, którego wypełnienie warunkuje otrzymanie świadectwa ukończenia poszczególnej placówki edukacyjnej. W obiegówce znajdują się informacje o wypożyczonych ze szkolnej biblioteki książkach, sprzęcie sportowym, a także wpłatom na komitet rodzicielski. Obiegówkę wypełniają wszyscy pracownicy szkoły, którzy powierzali mienie uczniom. Prawidłowo wypełniona karta obiegowa zawiera daty wypożyczenia i zwrotu szkolnego mienia oraz kwoty wpłat na komitet rodzicielski. Brak wypełnionej obiegówki lub niezwrócenie mienia szkoły może skutkować nie otrzymaniem świadectwa ukończenia szkoły.

Numer indeksu ile ma cyfr?

Indeks studenta posiada 8 cyfr oraz trzy cyfry numeru identyfikacyjnego uczelni. 8 cyfr indeksu studenta widoczne jest również w Elektronicznych Legitymacjach Studentów, które coraz częściej zastępują tradycyjne, papierowe indeksy.

Elektroniczne legitymacje studenckie w formie plastikowej karty podobnie jak tradycyjny indeks studencki, zawierają 8 cyfrowy numer seryjny. Warto wiedzieć, że trzy pierwsze cyfry na legitymacji ELS są kodem uczelni, a kolejne pięć cyfr jest numerem seryjnym dokumentu. Obecnie indeksy studenckie nie są wymagane na uczelniach wyższych, ponieważ wszystkie informacje dotyczące danych studenta, przebiegu studiów oraz wyników sesji egzaminacyjnych zawarte są w USOS czyli Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.

Hologram studencki 31-03-2023 – sprawdź ofertę i uzupełnij kolekcję!


Kupując hologram kolekcjonerski, cennik to tylko jeden z czynników, który należy wziąć pod uwagę. Równie ważna jest profesjonalna wysyłka, tak by naklejka hologramowa nie uległa uszkodzeniu. Jeżeli zakupisz nasz hologram na legitymację, możesz być pewien, że trafi do Ciebie w nienagannym stanie! Warszawa, Kraków, a także uroczy Poznań - to tam najczęściej trafiają nasze naklejki do elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS). Jesteś z Opola albo Olsztyna czy Rzeszowa? Tam też trafimy. Specjalne zamówienia realizujemy też w miastach: Katowice oraz Rzeszów, a także położone bardziej na Północy- Gdańsk oraz Szczecin i Białystok. Bezpieczna wysyłka to podstawa przy zakupie takich przedmiotów jak hologramy ELS. Forum kolekcjonerów zaleca także, by odbierać je osobiście. Wybór należy do Ciebie! Nie wiesz gdzie nas znaleźć? Wejdź na Olx( dawniej Tablica) lub Allegro czy Gumtree i zamów swój wymarzony egzemplarz naklejki hologramowej. Niech Twoja kolekcja zadziwi każdego!