Skip to main content

Kraków: Krakowska Akademia

KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

Krakowska Akademia naklejki kolekcjonerskie

KRAKOWSKA AKADEMIA – INFORMACJE PODSTAWOWE

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to niepubliczna uczelnia wyższa, która funkcjonuje od 2000 roku. Obecnie, w skład akademii wchodzi 7 wydziałów: Wydział Architektury i Sztuk Pięknych, Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Nauk o Bezpieczeństwie, Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Psychologii i Nauk Humanistycznych, Zarządzania i Komunikacji Społecznej  oraz Wydział Zamiejscowy w Tychach. W strukturze uczelni znajduje się też Centrum Studiów Podyplomowych, Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Aktualnie w Krakowie na Akademii Krakowskiej kształci się około 18 tysięcy studentów i studentek.

OFERTA DYDAKTYCZNA KRAKOWSKIEJ AKADEMII

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego kształci studentów na 23 kierunkach. W swojej ofercie ma studia pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia MBA, studia podyplomowe oraz doktoranckie. Akademia rozwija współpracę międzynarodową z ośrodkami zagranicznymi. Bierze udział w programie Erasmus+, realizuje studia anglojęzyczne, organizuje liczne międzynarodowe konferencje naukowe.

JAK DOSTAĆ SIĘ NA KRAKOWSKĄ AKADEMIĘ?

Kryteria przyjęć na studia na poszczególne kierunki na Krakowskiej Akademiii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego znajdują się na stronie internetowej uczelni. Rekrutacja na studia odbywa się przez internet. Kandydaci wypełniają elektroniczne formularze rejestracyjne. Aby wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyjnym wymagane jest uiszczenie opłaty.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA – ELS

Studenci i studentki Krakowskiej Akademii otrzymują Elektroniczną Legitymację Studencką ELS. Legitymacja ELS potwierdza status studenta i weryfikuje jego tożsamość. Upoważnia też do korzystania z rabatów i ulg studenckich. ELS może pełnić funkcję karty bibliotecznej i miejskiej. Ważność legitymacji trwa jeden semestr, po tym czasie studenci są zobowiązani do dokonania prolongaty ELS.