Skip to main content

Lublin: Uniwersytet Medyczny

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

Uniwersytet Medyczny w Lublinie naklejka na legitymację studencką

UNIWERSYTET MEDYCZNY – LUBLIN

Uniwersytet Medyczny w Lublinie to uczelnia o profilu medycznym, która funkcjonuje od  1950 roku. Wcześniej funkcjonowała jako Akademia Lekarska oraz Akademia Medyczna. Na uniwersytecie Medycznym studiuje około 7 tysięcy studentów, w tym ponad 1300 studentów zagranicznych. W skład uczelni wchodzą obecnie 4 wydziały, które dają możliwość podjęcia studiów na 15 różnych kierunkach.

OFERTA EDUKACYJNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE

Uniwersytet Medyczny w Lublinie daje możliwość studiowania na 15 różnych kierunkach o profilu medycznym w ramach 4 wydziałów: I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym, II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym, Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu. Kandydaci mają do wyboru jednolite studia magisterskie jak i studia stopnia pierwszego i drugiego. W ramach lubelskiego Uniwersytetu Medycznego funkcjonuje Centrum Transferu Wiedzy (CTW), którego celem jest wspieranie uczelni w zakresie współpracy naukowej, prowadzeniu  badań oraz publikacji ich wyników. Praktycznym zapleczem dla uniwersytetu jest 5 szpitali klinicznych w Lublinie, które korzystają z opieki medycznej studentów i pracowników uczelni. W 2015 roku utworzony został Ośrodek Medycyny Doświadczalnej, gdzie przeprowadzane są specjalistyczne badania naukowe na laboratoryjnych zwierzętach.

REKRUTACJA NA UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

Zasady i harmonogram rekrutacji na Uniwersytet Medyczny w Lublinie, a także oferta dydaktyczna zostały przedstawione na stronie internetowej uczelni. Rejestracja odbywa się internetowo. Wymagane jest przy tym uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. W zależności od kierunku studiów, kandydaci muszą przystąpić do wymaganych egzaminów wstępnych, które są podstawą (obok wyników z egzaminów maturalnych) do kwalifikacji kandydatów. Aby zainteresowane osoby mogły lepiej zapoznać się z ofertą uczelni, Uniwersytet Medyczny w Lublinie organizuje dzień otwarty dla kandydatów na studia.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA – ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia oraz uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Legitymacja upoważnia studentów do korzystania ze zniżek i rabatów studenckich. ELS może pełnić funkcję karty bibliotecznej oraz karty miejskiej. Ważność legitymacji  trwa przez okres jednego semestru, po upływie tego czasu konieczna jest prolongata ważności ELS.