Skip to main content

Poznań: AWF

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU

AWF Poznań kolekcjonerskie hologramy els dla kolekcjonerów

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO AWF POZNAŃ – TO WARTO WIEDZIEĆ

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu jest publiczną uczelnią wyższą. Jest to najstarsza w Polsce uczelnia tego typu – jej tradycja sięga 1919 roku. AWF w Poznaniu składa się z 3 wydziałów: Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, Turystyki i Rekreacji oraz Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim.

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – AWF POZNAŃ OFERTA UCZELNI

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu prowadzi kształcenie studentów i studentek na kierunkach takich jak: wychowanie fizyczne, sport, fizjoterapia, turystyka i rekreacja, animacja osób 50+, dietetyka, taniec w kulturze fizycznej oraz neurobiologia. Nauczanie odbywa się na studiach pierwszego i drugiego stopnia. AWF w Poznaniu oferuje też studia podyplomowe oraz liczne kursy instruktorskie i szkolenia.  Uczelnia bierze udział w programie Erasmus+, w ramach którego studenci mogą m.in. wziąć udział w wymianie międzynarodowej.

JAK ZOSTAĆ STUDENTEM AWF W POZNANIU?

Rejestracja na studia na Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu odbywa się przez internet – w Systemie IRK – Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Udział w postępowaniu rekrutacyjnym  wymaga uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym przyznawane są za: ocenę uzyskaną z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego. Pod uwagę bierze się też egzamin sprawnościowy z pływania oraz testy kwalifikacyjne lub sprawnościowe na niektórych kierunkach. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia odnaleźć można na stronie internetowej uczelni.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA I HOLOGRAMY NA LEGITYMACJE ELS NA AKADEMIĘ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (AWF) POZNAŃ

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Legitymacja ELS upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich. Okres ważności ELS trwa semestr akademicki, po upływie tego okresu należy dokonać prolongaty legitymacji. Do przedłużania ważności legitymacji studenckiej ELS służą naklejki studenckie. Studenci otrzymują je w dziekanatach swoich uczelni. Naklejka do legitymacji studenckiej pozwala studentom korzystać z legitymacji, dlatego tak ważne jest pamiętanie, aby zaopatrzyć się w aktualną naklejkę semestralną. Każda naklejka to wyjątkowy okaz. Na każdym hologramie powinny się znaleźć: znak orła, znak RP, laserowo nacinana data a także specjalne zabezpieczenie w formie plastra miodu. Na wszystkich naklejkach od 31-03-20 są także unikatowe numery seryjne wycinane pod datą ważności. Każda naklejka ma swój numer. Pierwsze trzy cyfry to specjalny numer przypisany każdej uczelni, kolejne 5 cyfr to numer porządkowy naklejki els.  Hologramy studenckie są identyczne na wszystkich uczelniach w Polsce. Również legitymacje studenckie mają taki sam wzór. Również wzór legitymacji els na wszystkich uczelniach w Polsce jest jednolity. Wzór naklejek studenckich jak i elektronicznych legitymacji studenckich wprowadzają specjalne rozporządzenia ministerstwa.

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU – NAKLEJKI DO LEGITYMACJI STUDENCKIEJ NA AWF POZNAŃ

Na AWF w poznaniu również funkcjonują specjalne naklejki studenckie els, które potwierdzają ważność legitymacji. Naklejki studenckie mają specjalne oznakowanie: znak orła, znak RP, laserowo naciętą datę w formacie 31-03-xx lub 31-10-xx gdzie xx oznacza rok. Każda naklejka ważna jest na okres jednego semestru co oznacza, że co semestr studenci muszą odebrać nową naklejkę. Jeden hologram stworzony jest na semestr zimowy, drga na semestr letni.Wszystkie naklejki hologramowe els posiadają specjalne zabezpieczenie w formie plastra miodu. Chroni ono naklejki przed próbami fałszerstwa.

NAKLEJKI STUDENCKIE ELS 31-03-20 – NOWA KOLEKCJA NAKLEJEK ELS Z NUMEREM SERYJNYM NA AKADEMIĘ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – AWF POZNAŃ

Najnowsze naklejki els do legitymacji studenckiej na swojej powierzchni posiadają specjalny, unikatowy numer seryjny. Kod numeracyjny został wprowadzony na naklejki studenckie els specjalnym rozporządzeniem ministerstwa, które reguluje kwestię oznakowania naklejek els. Ma on dodatkowo zabezpieczać naklejkę przed próbami jej fałszowanie. Kod kreskowy poświadcza także na jakiej uczelni wydana została dana naklejka studencka. Hologram els posiada bowiem na początku numeru trzy pierwsze cyfry, które są unikatowym kodem danej uczelni. Naklejki studenckie posiadające numer seryjny to autentyczne okazy. Jeśli naklejki studencka nie spełnia tego wymogu – nie jest ona ważna. Jeśli szukasz naklejki z kolekcji archiwalnej – naklejki takie nie posiadają na swojej powierzchni takiego kodu numeracyjnego. Jako pierwsze numer seryjny na naklejki els wprowadziły hologramy studenckie els na legitymację 31-03-20.

HOLOGRAMY KOLEKCJONERSKIE – IDENTYCZNE JAK NAKLEJKI STUDENCKIE NA POZNAŃSKĄ AKADEMIĘ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (AWF POZNAŃ)

Naklejki studenckie to niezbędnik każdego studenta na wszystkich polskich uczelniach, w tym AWF w Poznaniu. Hologramy takie przypominają nam czasy studenckie, dzięki temu mogą się one stać wyjątkową pamiątką dla absolwenta polskiej uczelni. Naklejki studenckie można zakupić jako hologramy kolekcjonerskie. Naklejki kolekcjonerskie do legitymacji studenckiej są identyczne jak nalepki semestralne na uczelniach. Służą one jednak tylko i wyłącznie do celów kolekcjonerskich. Każda naklejka kolekcjonerska to wyjątkowy okaz filatelistyczny, który może stanowić prawdziwy okaz dla wszystkich kolekcji filatelistycznych. Hologramy kolekcjonerskie możesz kupić w internecie. Pamiętaj jednak aby dokładnie czytać opinie oraz opisy i oglądać obrazki naklejek, aby nie kupić fałszywego okazu.

Już teraz zamów najnowsze naklejki na legitymację studencką