Skip to main content

Poznań: UPP

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU

UPP Poznań naklejki na legitymację els sprzedaż dla kolekcjonerów

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY UPP – POZNAŃ

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP)  to szkołą wyższa, której początki sięgają 1870 roku, kiedy pod Poznaniem powstała pod Poznaniem Wyższa Szkoła Rolnicza. W 1919 roku, gdy w Poznaniu powstał uniwersytet, Wydział Rolniczo-Leśny stanowił jego część integralną. Jako autonomiczna jednostka Uniwersytet Przyrodniczy działa od 1951 roku. Obecnie, jest w czołówce uczelni o profilu przyrodniczym i jednym z najbardziej znaczących w dziedzinie nauk rolniczych i leśnych. Na uczelni studiuje prawie 10 000 studentów.

CO OFERUJE UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU?

Studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu prowadzone są w ramach 8 wydziałów, które oferują 30 kierunków studiów i 20 różnych specjalności. Kształcenie odbywa się na poziomie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a także studiów doktoranckich. Uczelnia prowadzi 10 zakładów doświadczalnych oraz posiada bogate zaplecze laboratoryjne i dydaktyczne. W ramach programów MOST AR i Erasmus+ studenci mogą brać udział w wymianach międzyuczelnianych w Polsce i za granicą. W ramach projektów unijnych uczelnia oferuje płatne praktyki i staże. Na uczelni funkcjonują 23 koła naukowe.

JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA UPP – UNIWERSYTET PRZYRODNICZY POZNAŃ?

Informacje na temat kierunków studiów, zasad rekrutacji, zasad punktacji oraz terminarz rekrutacji kandydaci mogą odnaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rekrutacja na studia na UPP składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz podjęcia decyzji o przyjęciu na studia. Rejestracja na studia odbywa się przez internet. Podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest wynik egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu kierunkowego oraz wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Na podstawie postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA NA UPP, HOLOGRAMY NA LEGITYMACJE STUDENCKĄ ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka potwierdza status studenta. Aby ją uzyskać wymagane jest uiszczenie adekwatnej opłaty oraz zamieszczenie fotografii na indywidualnym profilu utworzonym w czasie rejestracji. Okres ważności naklejki do legitymacji ELS trwa jeden semestr, po tym czasie prolongaty należy dokonać w dziekanacie. Hologramy UPP otrzymuja więc studenci dwa razy do roku i trzeba pilnować ich aktualności. Legitymacja może dodatkowo pełnić funkcję karty miejskiej i bibliotecznej.

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY POZNAŃ – OFERTA DYDAKTYCZNA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STATUS STUDENTA I LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ ELS UPP

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu od lat jest jedną z najpopularniejszych uczelni w dziedzinie nauk rolniczych w Polsce. Świadczy o tym czołowe miejsce w corocznym rankingu szkół wyższych przeprowadzany przez miesięcznik „Perspektywy”. Na UPP studiuje obecnie prawie 10 tysięcy studentów. Dane te można wywnioskować z ilości hologramów na legitymację studencką z datą ważności do 31 marca 2020 roku, wydanych przez dziekanat poznańskiego Uniwersytetu.

W ofercie przygotowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kandydaci znajdą 8 wydziałów, które umożliwiają naukę na 30 kierunkach studiów i 20 różnych specjalnościach. Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym (studia dzienne) oraz niestacjonarnym (studia zaoczne), zarówno w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia, jak również jednolitych studiów magisterskich i studiów doktoranckich.

W ramach nauki na UPP studenci mogą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne dzięki funkcjonujących na uczelni zakładów doświadczalnych oraz bogatego zaplecza laboratoryjnego i dydaktycznego. Dodatkowo na rozwój kompetencji pozwalają programy wymiany międzyuczelnianej w Polsce i za granicą – MOST AR i Erasmus+. Pomocą oferowaną przez uczelnie są również płatne praktyki i staże, realizowane przez UPP w ramach projektów unijnych.

BOGATA HISTORIA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU. SPRAW SOBIE PAMIĄTKĘ Z CZASÓW NAUKI NA UPP W POSTACI KOLEKCJONERSKIEGO HOLOGRAMU ELS

Tradycje Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu sięgają do lat 70. XIX wieku. Wówczas za sprawą Augusta Cieszkowskiego w Żabikowie (pod Poznaniem) powstała Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny. Była to jedyna polska szkoła wyższa na ziemiach polski pod zaborem pruskim. Niestety, po siedmiu latach szkoła została zlikwidowana. Mimo krótkiego okresu działania miała ona duży wpływ na poziom rolnictwa w Wielkopolsce, a także ukazała potrzebę utworzenia silnej uczelni akademickiej w Poznaniu. Stało się to w 1919 roku, w trakcie trwania walk powstania wielkopolskiego, kiedy to swoją działalność rozpoczął uniwersytet nazywany początkowo Wszechnicą Piastowską, a później Uniwersytetem Poznańskim. Jego integralną częścią stał się Wydział Rolniczo-Leśny. Pierwsze zajęcia akademickie rozpoczęły się w październiku 1919 roku i trwało nieprzerwanie przez wiele lat. Podczas trwającej II wojny światowej studenci wydziału rolniczo – leśnego kształcili się w tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich.

Oddzielenie Wydziału Rolniczo – Leśnego od struktur Uniwersytetu Poznańskiego nastąpiło w 1951 roku na mocy zarządzenia Rady Ministrów. Utworzona wówczas została nowa uczelnia, której nadano nazwę Wyższej Szkoły Rolniczej. W kolejnych latach działalności szkoły rolniczej otwierano kolejne wydziały: Zootechniczny, Technologii Drewna, Ogrodniczy, Technologii Rolno – Spożywczej, Melioracji Wodnych i Ekonomiczno-Społeczny. W 1972 roku uczelnia zmieniła nazwę na Akademię Rolniczą, a jej patronem został August Cieszkowski (założyciel WSR im. Haliny w Żabikowie). Obecna nazwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, została nadana na mocy ustawy z dnia 7 lutego 2008 roku.

W tym roku mija równo 150 lat odkąd August Cieszkowski rozpoczął tworzenie tej bogatej historii, która doprowadziła do funkcjonowania znanej poznańskiej uczelni rolniczej. Jest to dobra okazja do tego, aby w tym pięknym jubileuszu nabyć kolekcjonerskie hologramy na legitymację studencką els Uniwersytety Przyrodniczego w Poznaniu, zarówno tych z aktualną datą ważności, jak również archiwalnych egzemplarzy.

HOLOGRAMY KOLEKCJONERSKIE NA LEGITYMACJĘ POZNAŃSKIEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO – CZY NAKLEJKI ELS UPP SĄ W 100% LEGALNE?

Obsługa naszego sklepu kolekcjonerskiego często spotyka się z pytaniami dotyczącymi legalności hologramów kolekcjonerskich znajdujących się w sprzedaży. Informujemy, że kupno naklejek na legitymację studencką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu są w 100% legalne, jeżeli wykorzystywane są do celów, do jakich są przeznaczone. Filatelistyczne okazy służą, jak sama nazwa wskazuje, wyłącznie do rozbudowania prywatnych zbiorów kolekcjonerskich.


Kupując hologram kolekcjonerski, cennik to tylko jeden z czynników, który należy wziąć pod uwagę. Równie ważna jest profesjonalna wysyłka, tak by naklejka hologramowa nie uległa uszkodzeniu. Jeżeli zakupisz nasz hologram na legitymację, możesz być pewien, że trafi do Ciebie w nienagannym stanie! Warszawa, Kraków, a także uroczy Poznań - to tam najczęściej trafiają nasze naklejki do elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS). Jesteś z Opola albo Olsztyna czy Rzeszowa? Tam też trafimy. Specjalne zamówienia realizujemy też w miastach: Katowice oraz Rzeszów, a także położone bardziej na Północy- Gdańsk oraz Szczecin i Białystok. Bezpieczna wysyłka to podstawa przy zakupie takich przedmiotów jak hologramy ELS. Forum kolekcjonerów zaleca także, by odbierać je osobiście. Wybór należy do Ciebie! Nie wiesz gdzie nas znaleźć? Wejdź na Olx( dawniej Tablica) lub Allegro czy Gumtree i zamów swój wymarzony egzemplarz naklejki hologramowej. Niech Twoja kolekcja zadziwi każdego!