Skip to main content

Sesja

Czym jest sesja na studiach?

By pomyślnie ukończyć studia, należy zdać wszystkie egzaminy przewidziane w programie studiów. Na uczelniach wyższych jest na to przeznaczony specjalny okres – sesja. W trakcie trwania jednego roku akademickiego można wyróżnić cztery sesje egzaminacyjne: sesja zimowa (styczeń-luty), sesja zimowa poprawkowa (marzec), sesja letnia (czerwiec) oraz sesja letnia poprawkowa (wrzesień). Tym, którym nie uda się zdać egzaminów w sesji zimowej lub letniej, bądź nie mogli na nie przyjść, uczelnia daje drugą szansę w postaci sesji poprawkowych. Z niektórych przedmiotów są możliwe też sesje zerowe. Egzaminator wyznacza termin przed sesją, czyli w trakcie zajęć, by studenci, którzy czują się na siłach, mogli zdać wcześniej. W ten sposób mają mniej nauki w sesji.

Jak wygląda zdawanie egzaminów w sesji?

Sesja to zazwyczaj dni wolne, by studenci mogli zapisać się na egzaminy w terminach, które im odpowiadają. Egzaminy w sesji są ustne lub pisemne. Student musi stawić się na egzaminie z ważną legitymacją studencką. Pisemne egzaminy trwają zazwyczaj 1,5 godziny, a ustne pół godziny. Sesja zwykle trwa dwa tygodnie.

Czy podczas sesji legitymacja studencka jest cały czas ważna?

Student nie może przystąpić do egzaminów bez ważnej legitymacji, ponieważ jest ona dowodem na to, że student ma prawo studiować. Dlatego też, mimo wolnych dni w trakcie trwania sesji, studenci zachowują wszystkie przywileje wynikające z legitymacji studenckiej. Po zdaniu wszystkich egzaminów w sesji, studenci mogą poświęcić się swoim pasjom, np. kolekcjonowaniu hologramów ELS.

31.10.18 hologram kolekcjonerski – nowa data już dostępna, kup teraz!