Skip to main content

SGGW – Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoły przyrodnicze w Polsce nie należą do najbardziej znanych, jednak niektóre z nich mają już długą historię. SGGW- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie obchodziła niedawno swoje 200- lecie.

Kierunki studiów

SGGW wywodzi się bezpośrednio z podwarszawskiej szkoły weterynaryjnej i do dziś jednym z głównych kierunków jest tu weterynaria. Większość kierunków powiązane są z biologią- biotechnologia, inżynieria środowiska, ogrodnictwo,  technika rolnicza i leśna czy ochrona zdrowia roślin. W roku 2018/2019 SGGW oferuje 38 kierunków studiów na studiach stacjonarnych oraz 29 kierunków na studiach niestacjonarnych licencjackich, inżynierskich i magisterskich. SGGW jest koordynatorem programu MostAR, umożliwiającym wyjazdy studentów na inne uczelnie w Polsce.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

To najstarszy wydział SGGW, który kształci lekarzy weterynarii. Studenci uczą się w Klinice Małych Zwierząt, Klinice Koni, sali sekcyjnej, zwierzętarni, lecznicy na fermie bydła pod Warszawą. Oprócz SGGW dyplom weterynarza można również uzyskać na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie.

Uczelniany pałac i imprezy SGGW

Rektorat uczelni to wyjątkowy budynek- znajduje się w pałacu! Dokładnie w pałacu Juliana Ursyna Niemcewicza, który ze względu na swą funkcję nazywany jest „Pałacykiem Rektorskim”. Już od 1983 roku SGGW organizuje swoją wersję popularnych juwenaliów pod nazwą Ursynalia, cieszące się dużą popularnością wśród warszawskich studentów.

Nalepka kolekcjonerska na legitymację studencką z serii 2023 już dostępna. Zapraszamy do zakupów!