Skip to main content

Studia magisterskie

Studia magisterskie – czym są?

Studia magisterskie są kontynuacją studiów licencjackich lub inżynierskich. Trwają dwa lata i mogą odbywać się w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Oznacza to, że studenci mogą wybrać sobie, czy chcą studiować w tygodniu, czy tylko w weekendy. Studia dzienne są bezpłatne, ale już za zaoczne należy płacić. Studia kończą się egzaminem magisterskim oraz obronieniem pracy dyplomowej, która przez dwa lata jest pisana pod okiem promotora.

Kto może stać się studentem studiów magisterskich?

Każdy, kto ukończył studia licencjackie lub inżynierskie oraz ma dyplom to potwierdzający, może ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie. Wyniki rekrutacji zwykle są ogłaszane w lipcu. Studia magisterskie można odbywać na tym samym kierunku, na którym skończyło się studia licencjackie, ale można również wybrać inny wydział. Każda uczelnia sama określa warunki przyjmowania studentów. Może o tym decydować ocena z dyplomu licencjackiego.

Czy student studiów magisterskich może otrzymać legitymacje ELS?

Każdy student, który dostał się na studia magisterskie, ma zapewnione, że będzie otrzymywał ważne naklejki ELS. Jeśli studiuje na tej samej uczelni, na której odbył studia licencjackie, to nalepki będzie przyklejał na tę samą legitymację. Nowa naklejka jest wydawana przez dziekanat lub sekcję toku studiów na początku nowego semestru. Po obronieniu pracy dyplomowej student może zatrzymać legitymację, ale nie będzie mógł doklejać na nią nalepek. Jedyna możliwość zbierania hologramów to kolekcjonerstwo.

Nalepka na legitymację studencką 2023 – już w naszej kolekcji, zadzwoń!