Skip to main content

UŁ – Uniwersytet Łódzki

Historia Uniwersytetu Łódzkiego

UŁ jest to uczelnia publiczna, która powstała w przemysłowym mieście polskim, czyli w Lodzie. Utworzenie uczelni określił dekret z dnia 24 maja 1945 roku. Uniwersytet powstał z połączenia kilku placówek, który prężnie rozwijały się przed wojną w Łodzi i wpadły na pomysł utworzenia samodzielnego uniwersytetu. Wspomnianymi instytucjami były: Instytut Nauczycielski, który funkcjonował od 1921 roku do 1928 roku, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicznych – działając w latach 1924-1928, a także oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928-1939). Połączenie oddziałów skutkowała powstaniem uczelni o bardzo wysokim poziomie kształcenia.

UŁ studentom

Liczba studentów na Uniwersytecie Łódzkim stale wzrasta. Zatem jest coraz większe zapotrzebowanie na kompetentnych i dobrych wykładowców. Co idzie za zwiększeniem liczby uczniów i wykładowców następuje ogólny rozwój bazy dydaktycznej. Uniwersytet dba również o stan techniczny budynków. Istniejące kilkadziesiąt lat budynki wymagają remontów. Ostatnio wyremontowano następujące budynki wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska, Ekonomiczno-Socjologicznego, Filozoficzno-Historycznego, Matematyki i Informatyki, Nauk o Wychowaniu oraz Prawa i Administracji.

Legitymacja studencka na Uniwersytecie Łódzkim

Ważne jest, aby każdy z Łódzkich studentów, szczególnie uczniowie Uniwersytetu Łódzkiego pamiętali o tym, że każda legitymacja studencka musi mieć aktualny hologram. Aktualnie powinna być to naklejka z datą 31.10.2018. Posiadacz elektronicznej legitymacji studenckiej z aktualną wlepką semestralną może w pełni korzystać ze statusu bycia studentem, a także z oferowanym zniżek i promocji przewidzianych dla studentów. Dzięki nalepce studenckiej młodzi ludzie mogą korzystać z 50% zniżki na komunikację miejską publiczną. Jeśli nie możesz korzystać ze zniżek, gdyż nie masz nowego hologramu, nie musisz się już niczym martwić. Zadzwoń.

Hologramy studenckie 31-10-18 – kup teraz do kolekcji!