Skip to main content

Uniwersytet Jana Kochanowskiego – UJK w Kielcach

 Uniwersytet Jana Kochanowskiego – UJK w Kielcach


Kilka słów o UJK w Kielcach

Uczelnia funkcjonuje od 1969 roku, ale dopiero w 011 roku zdobył rangę uniwersytetu klasycznego. Obecnie studiuje na nim ponad jedenaście tysięcy studentów. Studenci mają możliwości kształcenia się na kierunkach humanistycznych oraz nauk ścisłych. Uniwersytet ma osiem wydziałów, lecz nie wszystkie znajdują się w Kielcach. Jeden wydział mieści się w Sandomierzu, a dwa w Piotrkowie Trybunalskim. Studenci mają możliwość zdobycia na tej uczelni tytułu doktora. Mogą również brać udział w studiach zagranicznych w ramach umów międzynarodowych Erasmus +. Imię Jana Kochanowskiego uczelnia dostała w 1979 roku. Jako ciekawostkę można wspomnieć o zajęciach wychowania fizycznego, to właśnie kielecka uczelnia jako pierwsza wprowadziła je jako obowiązkowe do planu zajęć.

Kto może studiować na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach?

Uczelnia otwiera swoje drzwi dla wszystkich chętnych, którym uda się przejść pomyślnie rekrutację. By uzyskać o niej więcej informacji należy wejść na stronę internetową uczelni lub odwiedzić jej gmachy podczas dni otwartych. Osoby spoza Kielc mogą być zainteresowane domami studenckimi, które zapewnią im mieszkanie na czas studiów. UJK oferuje studentom cztery akademiki.

Jakie korzyści wiążą się z posiadaniem legitymacji studenckiej?

Legitymacja studencka to podstawowy dokument, który świadczy o statusie studenta. Oprócz tego upoważnia do wielu ulg i zniżek, np. w komunikacji miejskiej lub kawiarniach. By jednak korzystać z tych ulg, należy zbierać co semestr hologramy ELS, które przykleja się na odwrocie legitymacji. Inny sposób, by dostać naklejki to rozpoczęcie ich kolekcji.

Naklejka studencka 31.10.18 – kup teraz!