Skip to main content

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – UKW Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – informacje o UKW w Bydgoszczy

Historia Uniwersytetu zaczyna się w 1969 roku, jednak dzisiejsza nazwa oraz forma uczelni obowiązują od 005 roku. Obecnie Uniwersytet jest największą uczelnią wyższą w mieście oraz drugą w regionie. Jednak oferta dla studentów jest imponująca. W ramach siedmiu wydziałów funkcjonuje około stu jednostek, w ramach których studenci mogą się kształcić (należą do nich również kierunki studiów). Studenci mogą studiować na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz na studiach podyplomowych. Mają do wyboru kierunki humanistyczne, ścisłe oraz pedagogiczne. Oprócz tego, tak jak na większości polskich uczelniach, mogą brać udział w studiach i praktykach zagranicznych w ramach programu Erasmus+.

Jak stać się studentem Uniwersytetu Jana Kazimierza w Bydgoszczy, jak rozpocząć studiowanie na UKW?

Wszyscy kandydaci muszą zapoznać się z zasadami rekrutacji, mogą to zrobić na stronie internetowej uczelni lub podczas dni otwartych, które zwykle są organizowane w marcu. Studenci spoza Bydgoszczy powinni pomyśleć o miejscu zamieszkania na okres studiów. Uniwersytet ma w swojej ofercie dwa akademiki.

Jak dostać legitymację studencką UKW, czy na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy obowiązują naklejki na legitymacje?

Legitymacje są rozdawane studentom na początku października, ale tylko tym, którzy uiścili za nie opłatę. By legitymacja była ważna przez cały okres studiów należy co semestr zbierać na nią naklejki z hologramami ELS. Takie hologramy UKW wydawane są w dziekanatach, każda uczelnia wydaje je swoim studentom na początku semestru.

Hologramy kolekcjonerskie dla studentów – zbierz swoja kolekcje i miej pamiątkę

Jeśli ktoś chciałby poszerzyć ilość naklejek, może zacząć je kolekcjonować. Wśród studentów popularne jest bowiem zbieranie hologramów kolekcjonerskich na legitymacje. Takie hologramy ukw dla studenta tego uniwersytetu mogą stanowić miłą i sentymentalną pamiątkę, gdy będzie on opuszczał mury uczelni. Każdy może zbierać dowolne naklejki na legitymacje els w celu kolekcjonerskim. Hologramy UKW mogą trafić do kolekcji każdego filatelisty, szczególnie teraz, gdy na hologramach pojawiły się kody i zbieranie różnorodnych egzemplarzy stało się jeszcze ciekawsze.

Hologramy na ELS 31-10-2018 – kup nowy okaz do kolekcji!