Skip to main content

Uniwersytet Łódzki – UŁ

UŁ – informacje dla studenta

Uniwersytet Łódzki został założony 24 maja 1945 roku. Plany założenia takiej uczelni w Łodzi pojawiły się znacznie wcześniej. Realizacja takiego projektu była niemożliwa przez trudne czasy, które panowały wtenczas w Polsce. Czas wojen wyniszczył państwo. Jednak ludzie czuli potrzebę zdobywania wiedzy i mieli poczucie, że wyższe kształcenie w Polsce jest potrzebne, a wręcz konieczne do odbudowy kraju. Dlatego zaraz po zakończeniu II wojny światowej w Łodzi powstał uniwersytet, który zaczął się prężnie rozwijać. Do tego miasta przemysłowego przybywało coraz więcej studentów w celu wszechstronnego kształcenia. Obecnie rektorem UŁ jest prof. dr hab. Antoni Różalski. Uniwersytet Łódzki przyciąga rzesze studentów, w tym czasie studiuje tam ponad 30 tysięcy młodych, ambitnych osób.

Wydziały Uniwersytetu Łódzkiego

UŁ jest prężnie rozwijającym się uniwersytetem. Powstają na nim coraz to nowe wydziały. Na uczelnie rekrutuje wiele przyszłych studentów, których pociągają następujące wydziały: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska; Wydział Chemii; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny; Wydział Filozoficzny; Wydział Filozoficzno-Historyczny; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej; Wydział Matematyki i Informatyki; Wydział Nauk Geograficznych; Wydział Nauk o Wychowaniu; Wydział Prawa i Administracji; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych; Wydział Zarządzania. Odrębną jednostką są Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, w których skład wchodzą: Wydział Filologiczny; Wydział Filozoficzno-Historyczny; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.

ELS na UŁ

Każdy student Uniwersytetu Łódzkiego oraz studenci wszystkich innych wyższych uczelni w Polsce posiadają elektroniczną legitymację studencką, taki dokument określany jest skrótem ELS. Jest to mała plastikowa karta o kolorze zielonym. Na odwrocie dokumentu są miejsca na naklejki studenckie. Aktualny hologram ELS z laserowo naniesioną datą i wszystkimi zabezpieczeniami ministra jest dokumentem potwierdzającym status studenta. Brak aktualnej nalepki na legitymację studencką uniemożliwia korzystanie z dokumentu. Jeśli poszukujesz całkowicie oryginalnego i aktualne hologramu 31-10-2018 możesz go u nas zakupić. Zapytaj o szczegóły przez SMS.

Hologram ELS 31-10-18 – sprawdź cenę i kup!