Skip to main content

Warszawa: SWPS

SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY

SWPS Warszawa hologramy kolekcjonerskie

UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY WARSZAWA- SWPS – INFORMACJE O UCZELNI

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny to uczelnia niepubliczna z siedzibą w Warszawie, która utworzona została w 1996 roku. SWPS posiada wydziały zamiejscowe we Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Katowicach. W skład uczelni wchodzi 8 wydziałów , na których studiuje ponad 16 tysięcy studentów. Uczelnia posiada prawo do korzystania z logo HR Excellence in Research, które przyznawane jest instytucjom zapewniającym pracownikom naukowym najlepsze warunki pracy.Ranking Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazuje, że SWPS jest najczęściej wybieraną niepubliczną uczelnią w Polsce.

OFERTA SWPS WARSZAWA – CO PROPONUJE UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY PRZYSZŁYM STUDENTOM?

W skład struktury uczelni wchodzi 8 wydziałów, które oferują kształcenie na 37 kierunkach studiów stopnia I, II i III oraz jednolitych studiów magisterskich. SWPS bierze udział w międzynarodowej współpracy uczelnianej – ma podpisanych 161 umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi. Uniwersytet znalazł się na piątym miejscu wśród grantobiorców Narodowego Centrum Nauki – NCN. SWPS to jeden z najprężniej rozwijających się ośrodków dydaktycznych – rocznie realizuje prawie 300 projektów i prowadzi ponad 20 ośrodków badawczych. Na uczelni działa kilkanaście jednostek badawczych prowadzących m.in. Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej, Centrum Studiów nad Demokracją oraz Laboratorium Psychologii Stosowanej i Badań nad Poznaniem, Emocjami i Podejmowaniem Decyzji.

ŚCIEŻKA REKRUTACYJNA NA UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY SWPS WARSZAWA

Rejestracja kandydatów na studia na SWPS prowadzona jest w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej uczelni. By wziąć udział w procesie rekrutacji wymagane od kandydatów jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. W celu lepszego zapoznania kandydatów z ofertą uczelni, SWPS organizuje spotkanie online z Uniwersytetem SWPS, w trakcie którego prezentuje też procedurę rekrutacyjną.

LEGITYMACJA STUDENCKA ELS NA SWPS, HOLOGRAMY NA LEGITYMACJĘ NA UNIWERSYTECIE HUMANISTYCZNOSPOŁECZNYM W WARSZAWIE

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to system potwierdzający tożsamość studenta. Umożliwia nie tylko korzystanie z rabatów i ulg studenckich, ale także posiada funkcję karty płatniczej, bibliotecznej oraz karty miejskiej. Legitymacje ELS są wydawane w dziekanacie. Ważność ELS trwa okres jednego semestru, po jego upływie należy dokonać prolongaty legitymacji. Naklejka na legitymacje jest do odebrania co semestr w dziekanacie uczelni. Hologramy swps, jak i każde inne potwierdzają status studencki, dlatego trzeba dbać o ich ważność.

SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY WARSZAWA – OFERTA DYDAKTYCZNA JEDYNEGO, NIEPUBLICZNEGO UNIWERSYTETU W POLSCE

W polskim szkolnictwie wyróżniamy dwa typu uczelni wyższych: publiczne i niepubliczne. Publiczne charakteryzują się przede wszystkim tym, że studenci kształcący się w trybie stacjonarnym (studia dzienne) nie opłacają czesnego, czyli możliwość pobierania nauki jest za darmo. W przypadku studiów niestacjonarnych lub podyplomowych oferowanych przez publiczne placówki pobierane są opłaty. Studenci szkół niepublicznych muszą wpłacać czesne niezależnie, czy zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym, czy niestacjonarnym. Wśród młodzieży uczących się w szkołach średnich panuje również przeświadczenie, że na studia prywatne jest się łatwiej się dostać niż na studia państwowe. Ponadto często uważa się, że uczelnie publiczne mają wyższy poziom od tych niepublicznych. Możliwe, że w niektórych przypadkach są to prawdziwe przepuszczenia, ale coraz częściej w dzisiejszych czasach okazują się one jedynie stereotypami.

Jedną z najpopularniejszych uczelni niepublicznych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, który został utworzony w 1996 roku w Warszawie. Warto wspomnieć, że uczelnia ta jest jedynym niepublicznym Uniwersytetem w Polsce. SWPS posiada również wydziały zamiejscowe we Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Katowicach. Uczelnia może poszczycić się również prawem do korzystania z logo HR Excellence in Research. Takie prawo przyznawane jest instytucjom zapewniającym pracownikom naukowym najlepsze warunki pracy.

Uniwersytet Humanistycznospołeczny to jeden z najprężniej rozwijających się ośrodków dydaktycznych. W strukturę uczelni wchodzi 8 wydziałów, które oferują kształcenie na 37 kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich. SWPS stale stawia również na rozwój międzynarodowej współpracy z uczelniami zagranicznymi. Uniwersytet może poszczycić również piątym miejscem wśród grantodbiorców Narodowego Centrum Nauki. Uczelnia rocznie realizuje prawie 300 projektów i prowadzi ponad 20 ośrodków badawczych.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z NAUKI NA UCZELNIACH NIEPUBLICZNYCH. JAK ZDOBYĆ LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ ELS I HOLOGRAM STUDENCKI SWPS UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNOSPOŁECZNEGO W WARSZAWIE?

Osoby chcące wziąć udział w rekrutacji na SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego powinny zarejestrować się przez formularz znajdujący się na stronie internetowej uczelni oraz uiścić opłatę. W celu lepszego zapoznania kandydatów z ofertą uczelni, warszawskie SWPS organizuje spotkanie online, w trakcie którego uczelnia prezentuje również procedurę rekrutacyjną.

Od wielu lat przyjmuje się tezę, że na uczelnie niepubliczną dostaję się każdy chętny kandydat, który pozytywnie zdał egzamin dojrzałości. Z biegiem czasu wszystko się jednak zmienia. Uczelnie niepubliczne często oferują swoim studentom różne, interesujące kierunki, których niekiedy brakuje na uczelniach państwowych. Często również wykładowcy to czynni praktycy w swoich zawodach. To wszystko sprawia, że z roku na rok chęć kształcenia się w tego typu uczelniach wyraża coraz większa ilość młodych. W związku z tym szkoły niepubliczne przeprowadzają kwalifikację wśród kandydatów, niekiedy nawet organizowane są egzaminy wstępne, czy też rozmowy kwalifikacyjne.

Korzyścią płynącą z nauki na uczelniach niepublicznych, w tym również w warszawskim SWPS, jest fakt, że zajęcia odbywają się zazwyczaj w małych grupach. Ułatwia to w dużej mierze zbudowanie przyjaznej atmosfery na wykładach, czy też ćwiczeniach. Wykładowcy budują lepsze relacje z uczniami, często wymieniają się ze sobą kontaktami. To wszystko sprawia, że studenci szkół niepublicznych, w porównaniu do studentów uczelni państwowych, mogą czuć się traktowani bardziej indywidualnie.

Podobnie jak na studiach państwowych, tak samo i w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym studenci, którzy przechodzą pozytywnie rekrutację otrzymują legitymację studencką z hologramem. Naklejka, znajdująca się na tym dokumencie nadaje mu datę ważności na czas jednego semestru akademickiego.

HOLOGRAMY KOLEKCJONERSKIE NA LEGITYMACJE STUDENCKIE WSZYSTKICH POLSKICH UCZELNI, W TYM TEŻ WARSZAWSKIEGO SWPS UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNOSPOŁECZNEGO

W ofercie naszego sklepu posiadamy kolekcjonerskie hologramy na legitymację studencką els wszystkich polskich uczelni, niezależnie od tego, czy są one publicznymi, czy też nie. Już dzisiaj znajdziecie u nas najnowsze naklejki els z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Zamówienia możecie składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zachęcamy do zakupów wszystkich sympatyków filatelistyki.


Kupując hologram kolekcjonerski, cennik to tylko jeden z czynników, który należy wziąć pod uwagę. Równie ważna jest profesjonalna wysyłka, tak by naklejka hologramowa nie uległa uszkodzeniu. Jeżeli zakupisz nasz hologram na legitymację, możesz być pewien, że trafi do Ciebie w nienagannym stanie! Warszawa, Kraków, a także uroczy Poznań - to tam najczęściej trafiają nasze naklejki do elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS). Jesteś z Opola albo Olsztyna czy Rzeszowa? Tam też trafimy. Specjalne zamówienia realizujemy też w miastach: Katowice oraz Rzeszów, a także położone bardziej na Północy- Gdańsk oraz Szczecin i Białystok. Bezpieczna wysyłka to podstawa przy zakupie takich przedmiotów jak hologramy ELS. Forum kolekcjonerów zaleca także, by odbierać je osobiście. Wybór należy do Ciebie! Nie wiesz gdzie nas znaleźć? Wejdź na Olx( dawniej Tablica) lub Allegro czy Gumtree i zamów swój wymarzony egzemplarz naklejki hologramowej. Niech Twoja kolekcja zadziwi każdego!