Skip to main content

elektroniczna legitymacja studencka els wazność

Legitymacja ELS studencka musi posiadać hologram, els z datą ważności

Wazność legitymacji studenckiej els pokazuje hologram els z aktualna datą.