Skip to main content
Zobacz, jak zachowac legitymację ELs po studiach

Legitymacja studencka jak ją zatrzymać po studiach

Legitymacja studencka wraz z ważnym hologramem ELS uprawnia każdego studenta studiów wyższych w Polsce do przysługujących mu zniżek na komunikację miejską, która wynosi 50%, kolejową w wysokości 51% oraz korzystania z kin, barów, teatrów czy kawiarnii. Po ukończonych w czerwcu studiach, należą się jeszcze 3 miesiące prawnych zniżek. Niestety, wiele uczelni wyższych w Polsce tego nie przestrzega i żądają natychmiastowego zwrócenia legitymacji studenckiej z hologramem ELS po odebraniu wszystkich dokumentów w dziekanacie. Skutkiem czego student traci przysługującą mu ulgę. Jak więc zatrzymać przy sobie legitymację?

Prawo a legitymacja studencka

Pozostawienie legitymacji studenckiej po studiach, jak to zrobić
Legitymacja els na pamiątkę – jak ja zachować

Uczelnie wyższe w Polsce nie mają prawa żądać od studenta kończącego nauczanie na danym Uniwersytecie oddania legitymacji studenckiej, która usprawnia go do korzystania z ulg. Każdy student pomimo złożenia pracy dyplomowej na licencjata czy magistra jest nim dalej do 31 października tego samego roku. Te działanie w żaden sposób nie sugeruje, iż wszystkie zniżki nie są już dla niego ważne. Dlatego więc musi on dbać o swoje prawa i nie pozwolić odebrać sobie dokumentu, który jest jedynym potwierdzeniem na przysługujące mu ulgi studenckie na komunikację miejską, PKP, PKS czy upusty handlowe. Wiele dziekanatów nawet na najbardziej popularnych uczelniach w Polsce typu Uniwersytet Śląski czy Politechnika Warszawska bronią się, iż nie używają żadnych metod wymuszania na studentach zwrotu legitymacji, jedynym proszą go o dokonanie tego typu czynności. Niestety wiele studentów nie ma świadomości, iż nie jest to ich obowiązek i posłusznie zgadzają się na warunki uczelni oddając dokument jeszcze przed obroną czy od razu po wystawieniu ocen końcowych. Najprawdopodobniej nie chcą mieć przez tę sprawę żadnych nieprzyjemności, które w zasadzie i tak nie nastąpią. Skutkiem tego jest to, iż pełnoprawny student będący nim jeszcze do końca 31 października nie ma możliwości na korzystanie ze zniżek na na przykład podróże koleją PKP i będzie musiał zapłacić stu procentową kwotę za bilet.

Zwrot legitymacji studenckiej na studiach licencjackich a magisterskich

Różnica pomiędzy zwrotem legitymacji studenckiej z aktualną datą laserowo wyciętą na hologramie ELS na studiach pierwszego czy drugiego stopnia jest taka, iż student uzyskując stopień licencjata ma możliwość korzystania z ulg do 31 października tego samego roku, zaś magistra do momentu zdania egzaminu dyplomowego. Niestety wiele uczelni żąda oddania legitymacji wraz ze składaną pracą licencjacką czy magisterską do dziekanatu. Jest to nie tyle nie moralne, ale również nielogiczne, gdyż napisania praca w żaden możliwy sposób nie świadczy o tym, iż udało się ją obronić na egzaminie ustnym równocześnie otrzymując tytuł licencjata czy magistra.

Jakie jest potwierdzenie na legalne zatrzymanie legitymacji po studiach?

Dnia 16 września 2016 roku na światło dzienne wyszło rozporządzenie wydane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mówiące o tym, iż “Prawo do posiadania legitymacji mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów I stopnia – do 31 października roku ukończenia tych studiów. “

Warto pamiętać, że zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, władze uczelni nie mogą żądać zwrotu legitymacji studenckiej w wyżej wymienionych sytuacjach. Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MEN, absolwenci posiadający ważną legitymację ELS oraz naklejkę studencką na bieżący semestr mogą bez przeszkód korzystać z przysługujących zniżek w transporcie publicznym, w instytucjach kultury, klubach, obiektach turystycznych. Dzięki aktualnym przepisom absolwenci mają możliwość zakupu tańszych biletów PKP, PKS i komunikacji miejskiej, dzięki czemu mogą znacznie zaoszczędzić na wakacyjnych podróżach, a także na noclegach w wielu hotelach, pensjonatach czy obiektach turystycznych. Dla absolwentów, którzy dopiero rozpoczynają poszukiwanie zatrudnienia, możliwość korzystania z przysługujących zniżek studenckich ma ogromne znaczenie, dlatego warto pamiętać o takiej możliwości.

Sposoby na zatrzymanie legitymacji z ważnym hologramem ELS po studiach

Jako, że studentowi prawnie należą się jeszcze 3 miesiące zniżek, nie ma w obowiązku oddać legitymacji do dziekanatu przy złożeniu pracy dyplomowej. Niestety wszystkie uczelnie w Polsce, od najmniej obleganych po najbardziej popularne typu Uniwersytet Warszawski, Jagielloński czy Politechnika wymuszają na studencie zwrócenie wszystkich dokumentów w tym legitymacji z hologramem ELS, które przez okres nauki mu się prawnie należały. Istnieje możliwość, która pozwoli zostawić je przy sobie, bez zbędnego przedłużania okresu studiów poprzez pisanie podań czy długich odwołań. Są to na przykład:

  • napisanie krótkiego oświadczenia do dziekanatu, który zawiadamia o niefortunnej zgubie legitymacji studenckiej wraz z hologramem ELS, dzięki temu władze uczelni nie mają w jaki sposób wymuszać na Tobie natychmiastowego zwrotu bo realnie tej rzeczy po prostu nie posiadasz,
  • wyrobienie nowej legitymacji jeszcze przed ukończeniem studiów, co wiąże się niestety z wydatkiem finansowym,
  • kontynuacja nauki na drugim stopniu bądź innym kierunku na tej samej uczelni, wtedy władze uczelni nie powinny żądać zwrócenia legitymacji gdyż zamierzasz zostać w tej szkole na dłużej,
  • jeśli chęć posiadania zniżek jest tak wielka, że jesteś skłonny do oblania jednego przedmiotu i zapisanie się na sesję poprawkową we wrześniu, nic nie szkodzi na przeszkodzie. W tym wypadku nikt nie będzie się niczego od Ciebie dopominać.

Wyżej wymienione sposoby są najskuteczniejszą metodą do pozostawienia przy sobie legitymacji z ważną datą na hologramie ELS. Nie warto więc nabierać się na zastraszanie czy łatwe sztuczki pań w dziekanacie, warto dbać o swoje prawa.

Jaka kara za nieoddanie legitymacji studenckiej?

Po ukończeniu studiów I stopnia lub rezygnacji ze studiów, władze uczelni nie mogą żądać zwrotu legitymacji studenckiej. Oddanie legitymacji ELS nie jest warunkiem otrzymania dyplomu ani przyjęcie rezygnacji ze studiów przez władze uczelni.

Legitymacja studencka jest dokumentem potwierdzającym dane osobowe i status studenta, a dla wielu osób również miłą pamiątką z czasów edukacji na uczelni wyższej. Absolwenci bardzo często chcą zachować legitymację ELS i jak się okazuje uczelnie nie mogą wymagać zwrotu dokumentu. Legitymacji studenckiej nie muszą oddawać również studenci, którzy zrezygnowali z edukacji lub zostali skreśleni z listy studentów. Legitymację ELS można zachować na pamiątkę, ale wykorzystywanie dokumentu w celu uzyskania zniżek jest niezgodne z prawem i grozi poważnymi konsekwencjami. Warto również pamiętać, że z przysługujących ulg w transporcie publicznym i instytucjach kultury oraz prywatnych firmach można skorzystać posiadając aktualną naklejkę ELS na semestr 31-10-2022.

Czy trzeba oddać legitymację studencką????

Oddanie legitymacji studenckiej nie jest konieczne do otrzymania dyplomu ukończenia studiów I stopnia, dlatego władze uczelni nie mogą ukarać za niezwrócenie legitymacji ELS. Warto jednak wiedzieć, że prawa studenta absolwent zachowuje do 31 października roku ukończenia studiów. Prawa studenta w tym okresie nie dotyczą świadczeń takich jak: stypendium socjalne, stypendium naukowe, stypendium dla osób niepełnosprawnych czy zapomoga.

Studenci bardzo często zatrzymują legitymację studencką na pamiątkę ukończenia studiów. W świetle obowiązujących przepisów władze uczelnie nie mogą wymagać od absolwentów zwrotu dokumentu, ani uzależniając otrzymania dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Uczelnia nie może również wymagać zwrotu legitymacji od osób rezygnujących z nauki lub skreślonych z listy studentów. Wiele osób chce zatrzymać legitymację studencką nie tylko z powodów sentymentalnych, ale również żeby móc korzystać z przysługujących zniżek. Warto jednak wiedzieć, że taką możliwość mają jedynie absolwenci do 31 października roku, w którym uzyskali dyplom. Absolwent posiada prawa studenta, ale nie może już pobierać stypendium naukowego czy socjalnego lub zapomogi. W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy studentów, nie można korzystać z ulg w transporcie publicznym czy punktach handlowych i usługowych.

Czy student skreślony z listy musi oddać legitymację studencką?

Skreślenie z listy studentów lub rezygnacja ze studiów nie jest powodem oddania legitymacji studenckiej. W przypadku rezygnacji czy skreślenia z listy, student może zachować legitymację ELS, ale nie może korzystać ze świadczeń i ustawowych zniżek.

Skreślenie z listy studentów skutkuje utratą statusu studenta i tym samym przysługujących zniżek. W takim przypadku władze uczelni nie mogą wymagać zwrotu legitymacji studenckiej, ale warto wiedzieć, że wraz z utratą statusu studenta, dokument traci ważność. Możliwość zachowania legitymacji studenckiej nie uprawnia do korzystania z ustawowych zniżek na bilety PKP czy komunikacji miejskiej, ulgi w instytucjach kultury czy atrakcyjne rabaty w hotelach, restauracjach, pubach, sklepach czy punktach usługowych. Po skreśleniu z listy studentów nie ma również możliwości korzystania ze stypendium naukowego, socjalnego, dla osób niepełnosprawnych czy zapomogi. Legitymacja ELS po skreśleniu z listy studentów może być jedynie miłą pamiątką z czasów edukacji na uczelni wyższej.

Czy należy oddać legitymację po obronie?

Uczelnie wyższe nie mogą żądać zwrotu legitymacji od studentów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia. Warto wiedzieć, że studenci uczelni publicznych i prywatnych zachowują prawa studenta oraz ustawowe zniżki do 31 października roku, w którym nastąpiła obrona.

Zwrot legitymacji studenckiej nie jest konieczne do ukończenia studiów, zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych. Legitymacja studencka może być wspaniałą pamiątką z okresu nauki, dlatego wielu absolwentów decyduje się zatrzymać legitymację ELS. Warto wiedzieć, że z przysługujących zniżek mogą skorzystać absolwenci studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich jedynie do 31 października w roku uzyskania tytułu licencjata, inżyniera lub magistra. Do zwrotu legitymacji ELS nie są również zobowiązani studenci, którzy rezygnują z nauki lub skreślenia z listy studentów. Warto wiedzieć, że w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy studentów, ustaowe zniżki przestają przysługiwać z dniem utraty statusu studenta.


Kupując hologram kolekcjonerski, cennik to tylko jeden z czynników, który należy wziąć pod uwagę. Równie ważna jest profesjonalna wysyłka, tak by naklejka hologramowa nie uległa uszkodzeniu. Jeżeli zakupisz nasz hologram na legitymację, możesz być pewien, że trafi do Ciebie w nienagannym stanie! Warszawa, Kraków, a także uroczy Poznań - to tam najczęściej trafiają nasze naklejki do elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS). Jesteś z Opola albo Olsztyna czy Rzeszowa? Tam też trafimy. Specjalne zamówienia realizujemy też w miastach: Katowice oraz Rzeszów, a także położone bardziej na Północy- Gdańsk oraz Szczecin i Białystok. Bezpieczna wysyłka to podstawa przy zakupie takich przedmiotów jak hologramy ELS. Forum kolekcjonerów zaleca także, by odbierać je osobiście. Wybór należy do Ciebie! Nie wiesz gdzie nas znaleźć? Wejdź na Olx( dawniej Tablica) lub Allegro czy Gumtree i zamów swój wymarzony egzemplarz naklejki hologramowej. Niech Twoja kolekcja zadziwi każdego!